Valné zhromaždenie ZVK SR

Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR oznamuje svojim členom, že v dňoch 16. a 17. apríla 2009 sa bude konať valné zhromaždenie ZVK SR v Domove slovenských spisovateľov v Budmericiach.

Program valného zhromaždenia:

1. Správa o činnosti ZVK SR

2. Správa revíznej komisie

3. Voľba orgánov ZVK SR

4. Diskusia

5. Návrh uznesenia valného zhromaždenia ZVK SR

6. Záver

Valné zhromaždenie sa začne 16. apríla 2009 o 13. 00. Ubytovanie a stravovanie pre účastníkov VZ je zabezpečené v DSS v Budmericiach.

Predsedníctvo ZVK SR