Varšavský veľtrh vkročil do druhého polstoročia

Medzinárodné knižné trhy vo Varšave, ktoré sa konali v dňoch 18. – 21. mája 2006, svojím 51. ročníkom vkročili do druhej päťdesiatky existencie. Okrem tohto faktu poľské médiá konštatovali, že na ich slávnostnom otvorení sa po prvýkrát zúčastnili dvaja prezidenti – poľský ako hostiteľ a nemecký ako predstaviteľ krajiny, ktorá bola v tomto roku hosťom veľtrhu.

Riaditeľ Bibiany Peter Čačko potvrdil, že naši vydavatelia sa od prvého ročníka pravidelne zúčastňujú tohto veľkého knižného „targu“; v ostatných rokoch svoju knižnú produkciu zväčša vystavujú v rámci národného knižného stánku, ktorý i tento rok zabezpečovalo Literárne informačné centrum.

V rámci sprievodných programov knižného veľtrhu sme tento rok v spolupráci so Slovenským inštitútom predstavili literárne pásmo k 150. výročiu úmrtia Ľudovíta Štúra. Prezentovali sme ho pod názvom To je náš cieľ a svätá naša túžba a odzneli v ňom, v slovenčine i poľštine, úryvky zo Štúrových snemových rečí a verejných prejavov v revolučnom meruôsmom roku. Štúrove texty interpretovali slovenský herec Jozef Šimonovič a mladá absolventka štúdia slovakistiky na Varšavskej univerzite Monika Kalinowska (vo vlastných prekladoch Štúra do poľštiny).

Aj tento rok sme do programu zaradili stretnutie s poslucháčmi slovakistiky na Varšavskej univerzite. Spolu s prozaikom Petrom Jučšákom sme hovorili o súčasnej slovenskej literatúre. Prítomný bol aj lektor slovenského jazyka a kultúry Peter Milčák. Po stretnutí nás prijal riaditeľ Inštitútu slavistiky Varšavskej univerzity Dr. Jerzy Molas. Hovorili sme s ním o práve vydanej Antológii súčasnej slovenskej literatúry s podtitulom Stredná a mladá generácia po roku 1990. Antológiu zostavil, úvodné slovo a anotácie k jednotlivým autorom napísal Peter Milčák. Antológia predstavuje zaujímavý a pre študentov slovakistiky inšpirujúci pohľad na poéziu básnikov (J. Urban, D. Hevier, I. Kolenič, E. J. Groch, D. Podracká, V. Prokešová, T. Lehenová, ale i M. Ferenčuhová či N. Ružičková – spolu ide o 43 súčasných slovenských básnikov). Vydavateľom graficky príťažlivej antológie je práve Inštitút slavistiky a je určená i študentom na ďalších európskych univerzitách, kde sa študuje slovenčina. Dr. Molas nás informoval, že budúci rok inštitút vydá v rovnako rozsahu i antológiu slovenských prozaikov začínajúcich publikovať po roku 1990.

Novým prvom v sprievodných programoch bolo vyhodnotenie 10. ročníka prekladateľskej súťaže poslucháčov slovakistiky na univerzitách v Lodži, Krakove a Varšave, ktoré sa uskutočnilo v Slovenskom inštitúte 19. mája. Z 28 zaslaných prác ocenila odborná porota pod vedením Dr. Joanny Goszczynskej z Varšavskej univerzity päť prác. Ich autorom som na stretnutí odovzdal v mene LIC knižné dary. Nasledovala beseda s P. Jučšákom, ktorého prozaický text si študenti vybrali na preklad. (Z poézie prekladali verše J. Buzássyho a E. Lukáčovej.)

Počas knižného veľtrhu sa v našom knižnom stánku uskutočnili stretnutia s prekladateľmi slovenskej literatúry do poľštiny. J. Bukowski nás informoval o pripravovanom vydaní knihy V. Pankovčína Marakéš a Tri ženy pod orechom a o preklade Ballových poviedok a J. Wodzislawská o preklade diela Kniha o cintoríne od D. Kapitáňovej. S podporou LIC už o mesiac vyjde – pod názvom Pisanie (v prekladoch J. Bukowského) – antológia štrnástich súčasných slovenských básnikov. Slovenská literatúra tak naďalej zostáva v pozornosti poľských prekladateľov a vydavateľov.