Mestská knižnica v Senci pripravila v máji besedu s básnikom Erikom Ondrejičkom. Podelil sa o svoje sny, túžby, pocity zo života, zo sveta a vyjadril presvedčenie, že báseň má prinášať isté posolstvo, nielen estetické, ale aj ideové, že je tu na to, aby vypovedala myšlienky inak nevypovedateľné... Tento vnímavý a hľadajúci básnik čítal zo svojej tvorby v spoločnosti gitaristu Miloša Železňáka, s ktorým spolupracoval na hudobno-poetickom CD Päť dokonalostí a iné básne. Večer poézie zaujal dlhoročných čitateľov knižnice, ale i študentov...