Milovníci poézie privítali 5.  marca v  priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave rakúskeho básnika a spisovateľa Helwiga Brunnera z Grazu. Jeho básne do slovenčiny preložila poetka Mila Haugová, ktorá poetický podvečer s názvom Básne-hádanky aj moderovala. Pri spoločnom dvojjazyčnom čítaní ukážok z Brunnerovej tvorby sa vynorilo mnoho otázok a podnetov do diskusie, napríklad, či je život skutočnejší vtedy, keď ho naozaj prežívame, alebo si ho viac uvedomujeme, až keď ho tematizujeme v literárnych textoch. Helwig Brunner vo svojich veršoch nazerá na svet zvláštnou optikou a dokáže odhaliť aj veci na prvý pohľad neviditeľné. Inšpiráciou je preňho aj hudba – jeho básnická zbierka Schubertova mačka vznikla zachytením autorových dojmov a pocitov pri počúvaní skladieb Franza Schuberta.