Vedec roka 2005

Našim čitateľom známy publicista a prekladateľ Ján Jankovič (1943), vedecký pracovník Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, po tieto dni získal Čestné uznanie v akcii Vedec roka 2005. Pravidelne (doteraz deväť ročníkov) ju organizuje Klub vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov pod odbornou gesciou Slovenskej akadémie vied,  Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. Cieľom akcie je oceňovať a propagovať prínosy vedeckého bádania, úspešné výskumné práce, zavádzanie nových technológií a informovať verejnosť o výsledkoch slovenského výskumu a vývoja. Akcia Vedec roka SR je súčasťou širšej aktivity Journaliste Studia.