Veľvyslankyňa Srbskej republiky na Slovensku Radmila Hrustanovićova a  riaditeľka Literárneho informačného centra Miroslava Vallová boli 3.  októbra v  bratislavskej Artotéke hostiteľkami srbsko-slovenského poetického večera pri príležitosti vydania knihy U zatišju sna (V zátiší sna) z vydavateľstva Prometej v Novom Sade. Výber z poézie slovenskej poetky z Vojvodiny Viery Benkovej (na foto Petra Procházku vľavo) a Etely Farkašovej (na foto vpravo) zostavil a esejou Ticho, ktoré spája opatril Michal Babiak. Po jeho obsiahlom predstavení autoriek dostal slovo vydavateľ Zoran Kolundžič, patrične hrdý na svoj nový titul. Na otázku, či pokladá vydávanie za poslanie alebo prácu, odpovedal upriamením pozornosti na názov Prometeus, ktorý je vlastne odpoveďou. Poetky porozprávali o prvom osobnom aj textovom kontakte. Napriek rozdielnosti sú si veľmi blízke: „Máme rovnakú krvnú skupinu, ale rozdielny Rh faktor.“ Benková ocenila Farkašovej záujem o dolnozemskú literatúru. Ona sama stále uvažuje o  jej mieste v  slovenskej literatúre: „Cítim, že strácame kontakt s  vývojom jazyka, sme v  jazykovej konzerve, ale ja som v  nej rada.“ Podľa Farkašovej je dolnozemská tvorba významnou súčasťou našej národnej literatúry, ale zároveň zastáva dôležité miesto aj v srbskom literárnom kontexte. Viac ako všetky teórie a  úvahy povedali básne v  interpretácii poetiek aj v srbskom preklade. Knihu medzi čitateľov vyprevadili hostiteľky. Pani veľvyslankyňa pripomenula výstavu venovanú srbskému nositeľovi Nobelovej ceny za literatúru Ivo Andrić spisovateľ a/alebo diplomat vo  Dvorane MK SR v  Bratislave. Knižnú novinku pokladá za prínos k našim vzájomným kultúrnym a  priateľským vzťahom. Miroslava Vallová vyzdvihla srbský záujem o našu literatúru, veď len s podporou Komisie SLOLIA LIC vyšlo v  srbskom preklade v  ostatnom čase 26 kníh.