Veľtrh detskej knihy Bologna

ZVK SR a CK KRÁL pripravili pracovnú cestu do Bologne a Ríma od 23. apríla do 28. apríla 2007. Odchod zo Žiliny je 23. apríla o 5.00, z Bratislavy spred Istropolisu o 8.00. Pobyt na veľtrhu je v dňoch 24. a 25. apríla. V prípade dostatočného záujmu  26. a 27. apríla je možná cesta do Ríma. V cene zájazdu je ubytovanie v hoteli *** a polpenzia (3x v prípade cesty do Bologne, 5x v prípade cesty aj do Ríma), komplexné zdravotné poistenie, sprievodca a doprava luxusným autobusom. Cena: Bratislava – Bologna – Rím 14 490,– Sk; Bratislava– Bologna 9 490,- Sk. ZVK SR poskytne príspevok 5000 Sk (v prípade cesty do Ríma ho primerane zvýši) maximálne pre dvoch pracovníkov jedného vydavateľstva, ktoré musí mať zaplatený členský príspevok na rok 2007.

Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR pripravuje pracovnú cestu aj na Knižný festival do Budapešti 12. – 13. apríla. ZVK SR hradí svojim členom cestovné a ubytovacie náklady na 1 deň. Vyzývame záujemcov o návštevu budapeštianskeho medzinárodného knižného veľtrhu a veľtrhu v Bologni, aby sa záväzne prihlásili do 25. marca na adrese: CK Král Smreková 32, 010 07 Žilina, e-mail: kral-ck@za.psg.sk

tel./fax: 041/7234 944, 0905 606 241, 0903 467 052.

CK Král poskytne aj podrobnejšie informácie.