Veľtrh v Bologni

ZVK SR a CK Král pripravili v termíne 12. 4. – 16. 4. 2005  cestu na Veľtrh detskej knihy v Bologni. V cene 9990,- Sk je zahrnuté 3 x ubytovanie v hoteli***, 3 x polpenzia, komplexné zdravotné poistenie a doprava luxusným autobusom. Odchod zo Žiliny je 12. apríla o 5.30, z Bratislavy o 8.30. Návrat je plánovaný  16. 4. v skorých ranných hodinách. Záväznú objednávku s uvedením mena, adresy, r. čísla, č. pasu a IČA firmy zasielajte do 19. marca  na faxové číslo: 041/7234944, e-mail: kral-ck@za.psg.sk

Cena pre členov ZVK SR, ktorý uhradili členský príspevok za rok 2005 je 5990,-Sk. Viac informácií poskytne Král CK, Smreková 32, 017 07 Žilina, tel.: 041/5683978, 0905 606241