Verejná zbierka na Múzeum slovenskej rozprávky

180. výročie narodenie Pavla Dobšinského, ktoré si pripomíname tento rok, je zároveň aj výročím slovenských rozprávok. Ani pri tomto výročí sa však nepodarilo dokončiť rekonštrukciu drienčanskej fary, kde by malo sídliť Múzeum slovenskej rozprávky. Už keď Pavol Dobšinský v roku 1861 prišiel do Drienčan, kde pôsobil od až do svojej smrti 22. októbra 1885 a kde je aj pochovaný, patrila táto farnosť medzi najzabudnutejšie na Gemeri. Zdá sa, že za 180 rokov sa veľa nezmenilo. Napriek úsiliu predstaviteľov Nadácie Pavla Dobšinského, neskôr pretransformovaného na Združenie PD, finančným príspevkom Obecného úradu v Drienčanoch, ako aj samých obyvateľov, organizačným snahám Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote a pomoci iných obetavých aktivistov sa doteraz nepodarilo uskutočniť myšlienku múzea. Na fare sa do roku 2004 vymeni1a strecha a opravila zadná časť budovy, ako aj predný ,,gánok" a značne sa zmenil exteriér, ktorý pôvodne vyzeral ako prales. Na ďalšiu úpravu nie sú prostriedky, preto Obecný úrad v Drienčanoch vyhlasuje verejnú zbierku, ktorá bude tr­vať do 31. 3. 2009.

Príspevky posielajte na číslo účtu 2412145256/0200 VÚB, pobočka Rimavská Sobota.