Verejný odpočet za rok 2013

Literárne informačné centrum oznamuje, že dňa 13. mája 2014 o 10.00 hod. sa v priestoroch LIC na Nám. SNP 12 (5. poschodie) bude konať verejný odpočet za rok 2013.

Výročná správa za rok 2013 je zverejnená na internetovej stránke MK SR http://www.culture.gov.sk/vdoc/569/vyrocne-spravy-organizacii-za-rok-2013-245.html  aj na stránke LIC