Verse versus verse

 Od 10. novembra sa na internete realizuje interaktívny literárno-kultúrny projekt Verse versus verse. Podstatou Verse versus verse je interaktívne písanie poézie. Po prihlásení sa každý môže zúčastniť na poetickej „hre“, písania básní s renomovaným košickým básnikom Poematom. Všetky informácie nájdete na http://vvv.eu.sk/ Výsledkom tohto projektu bude vydanie 1. slovenského zborníka interaktívnej poézie.