Veselý šlabikár alebo Kvak a Čľup sú s deťmi kamaráti

 

Azda ani jedna skupina čitateľov nesústreďuje na seba takú pozornosť ako kategória prvočitateľov. Sú postavení pred neľahkú úlohu previesť abstraktné znaky na slová a tie zasa na predstavu či celkom konkrétnu vec. Práve vo veku šiestich až ôsmich rokov sa rozhoduje, či si kniha ako médium deti podmaní alebo sa stane pre ne strašiakom. Jednou z publikácií, ktoré by mohli začínajúcim čitateľom ukázať knihu v tom najlepšom svetle je aj séria kníh o dvojici nerozlučných kamarátoch Kvakovi a Čľupovi od amerického spisovateľa a ilustrátora Arnolda Lobela. Vydavateľstvo Slniečkovo už pripravilo prvú knihu príbehov Kvak a Čľup sú kamaráti (2008) a prednedávnom aj pokračovanie Kvak a Čľup sú spolu (2009).   

O dobrých a bodrých písmenkách

Niet o tom pochýb. Ani tých najmenších. Písmenká sú huncúti. Len chvíľu ich necháme šantiť a už sa zvrtnú na opätku a odrazu sa d zmení na b, tie najzbednejšie si dajú nožičku dolu a už je na svete p. Niet pochýb, ani tých najmenších, že čítanie nie je ľahké, že mamy majú nielen Emy, ale aj prvácke problémy. Na celom svete sa usilujú učitelia a výskumníci pomôcť začínajúcim čitateľom, aby si osvojili túto základnú zručnosť, otvárajúcu tajomné komnaty poznania. Niekde si pomáhajú krátkymi slovami, niekde najjednoduchšími znakmi a v Spojených štátoch amerických to skúsili so zoznamom slov, ktoré sa používajú najčastejšie. A tak sa vybralo 220 takýchto slov (Dolchov zoznam, 1948) a pripravili sa nové šlabikáre. Pani učiteľky však zistili, že deťom sa tieto knihy nepáčia. Za všetky kritické ohlasy spomeňme aspoň slová pána J. Herseyho.   

Sťažnosť pána Herseyho

„Chlapci a dievčatá na našich hodinách čítajú knihy, v ktorých sú samé fádne obrázky vzorných detí. Chlapci a dievčatá v šlabikároch sa správajú neuveriteľne zdvorilo a vždy sú čisté a neprirodzene upravené. U ktoréhokoľvek kníhkupca si môžu kúpiť knihu stokrát pestrejšiu a živšiu, nájdu v nich záhadné, zaujímavé zvieratá a deti sa tam správajú ako deti, teda občas aj neposlúchajú. Reagujúc na hlasy zo školských výborov... Vydavatelia by veru mohli čosi urobiť so šlabikármi.“

Talenty slova a obrazu

Na tomto mieste by sa žiadalo napísať: netrvalo dlho a vydavatelia sa začali predbiehať s ponukami nových šlabikárov... Zmena však potrebovala dôkladnejšiu prípravu a zaangažovanie skutočných talentov. Prvým priekopníkom sa stal ilustrátor a karikaturista Dr. Seuss, ktorý napísal rozpustilý veršovaný príbeh Kocúr s klobúkom (The Cat in the Hat, 1957). Za fenomenálnym úspechom však bola viac ako deväťmesačná drina, autor dostal ťažkú úlohu – použiť iba slová z dovtedy platného Dolchovho zoznamu, čo Dr. Seuss naplnil skoro na sto percent. Otvoril sa však priestor pre ďalších autorov, medzi inými aj pre talentovaného ilustrátora detských kníh Arnolda Lobela.

Kvak a Čľup sú kamaráti

A. Lobel pracoval ako ilustrátor kníh a návrhár pre viaceré reklamné agentúry, postupne si však čoraz viac uvedomoval, že práca ilustrátora ho napĺňa podstatne viac. V šesťdesiatych rokoch ilustroval viaceré detské knihy a neskôr aj sám niektoré napísal. Mnohé z nich dostali ocenenia, ale keď roku 1970 vyšla prvá kniha s dvoma žabími priateľmi Kvakom a Čľupom, úspech prekvapil všetkých. Krátkym príbehom skokana Kvaka a ropušiaka Čľupa nechýbalo napätie, humor a skutočné priateľstvo aj s pohnevaním, udobrovaním a dobromyseľným doberaním si jeden druhého. Lobel, ktorým mal už skúsenosti s prvočitateľmi, využíva krátke vety, ktoré sa často, ale zmysluplne opakujú, zvyšujúc dramatizmus aj zábavný ráz príbehov. „Pri písaní Kvaka a Čľupa som po prvýkrát cítil, že vlastne píšem o sebe. Kvak a Čľup sú naozaj dve stránky mojej povahy,“ uvažuje A. Lobel nad otázkou, prečo práve táto rozprávková dvojica tak utkvela v generáciách čitateľov. Zdá sa, že práve prirodzenosť a „nezošnurovanie“ didaktickými odporúčaniami umožnilo vytvoriť presvedčivé charaktery oboch postáv – rozvážneho Kvaka, ktorý je vždy ochotný podniknúť čosi dobrodružné, a trochu zápecníckého Čľupa, ktorý sa na všetko pozerá so štipkou nedôvery. V oboch postavách je čosi podmanivo ľudské a blízke aj detskému čitateľovi. Svet žabiakov je len o málo odlišný ako svet detí.

Kvak a Čľup sú v škole

Od vydania prvého dielu Kvaka a Čľupa sa začala kniha objavovať ako súčasť školského kurikula. Lobel si bol vedomý možného použitia knihy na školách. V knihách sa využíva kompozícia napríklad ročných období, čísel, či niektorých prírodných zákonitostí, najväčšiu hodnotu však nepochybne má presvedčivý odkaz, že láskavosť a súdržnosť priateľov prekonáva aj najväčšie prekážky. Lobelove príbehy Kvaka a Čľupa nepomáhajú len pri motivácii začínajúcich čitateľov, nájdeme ich aj ako pomôcku pri vyučovaní angličtiny ako cudzieho jazyka.

Kvak a Čľup sú v slovenčine

Krátko po americkom vydaní sa s ilustráciami a príbehmi A. Lobela mohli zoznámiť aj čitatelia v Československu. Už v druhej polovici sedemdesiatych rokov sa dočkali „Kvak“ a „Žbluňk“ českého prekladu. O nové vydanie a prvý slovenský preklad sa dlhodobo usiloval básnik a rozprávkar E. J. Groch, no až roku 2008 sa mu podarilo získať práva, nájsť prekladateľov a digitalizátora obrázkov, ktorý by všetky Lobelove kresby preniesol v nezmenenej podobe do slovenského vydania. Český preklad sa môže pochváliť živým, nápaditým a šťavnatým jazykom. Vzďaľuje sa však pôvodnému strohému vyjadrovaniu autora, vychádzajúcemu v ústrety začínajúcemu čitateľovi. V českej literárnej tradícii (autorskej aj prekladateľskej) by však takýto verný preklad pôsobil veľmi „chudokrvne“. Slovenský preklad pristupuje k menšej „expresivizácii“, viac vsádza na čaro jednoduchosti, i keď podobne ako pri českom preklade, nemohol celkom zotrvať pri pôvodnej strohosti. Momentálne sa môžu detskí, ale nielen detskí čitatelia tešiť z dvoch kníh o Kvakovi a Čľupovi. V prvej knihe Kvak a Čľup sú kamaráti si mohli prečítať o jari, ako sa hľadá stratený gombík, lieči ubolená hlava, kúpe v rieke a píše list. Už mesiac sa môžu zabávať s knihou Kvak a Čľup sú spolu pri naháňaní Čľupovho lístka, na skúške odvahy či pri utužovaní pevnej vôle. Ani tretie pokračovanie nedá na seba dlho čakať... A aj táto kniha bude napínavá a veselá, veď sa v nej budú sánkovať, kupovať zmrzlinu alebo čakať na Vianoce.