Umelkyňa Ilona Németh síce vyštudovala grafický dizajn a knižnú ilustráciu, venuje sa však väčšinou tvorbe objektov a inštalácií. Nová trojjazyčná publikácia Dilemma (zost. E. András) z vydavateľstva Kalligram predstavuje jej rovnomennú putovnú výstavu (Budapešť, Košice, Brno), ktorú predstavili autorka, riaditeľ vydavateľstva László Szigeti a historici umenia Lucia Gregorová-Stachová a Daniel Grúň 5. februára v Café Berlinka SNG v Bratislave. Kým v 90. rokoch bola tvorba Ilony Németh emotívnejšia, v súčasnosti sú jej inštalácie viac o politike, známa je tiež tým, že poukazuje na rodovú nerovnosť...