09. 06. 2015 sa v Bratislave v Artfore konala záverečná prezentácia tohtoročných „jarných“ štipendistov Vyšehradského literárneho programu.

S anglickými titulkami