Ak ste bezradní pri vypĺňaní daňových tlačív, alebo neviete, aké tlačivo použiť, navštívte špecializované kníhkupectvo elita, ktoré pôsobí na našom knižnom trhu už 20  rokov a  zameriava sa na odbornú literatúru najmä z  oblasti ekonómie a  práva. Už vyše dvoch rokov sídli v nových priestoroch na Trenčianskej ul. č. 56/F v Bratislave (tel.: 02/ 2090 2419). Patrí Vydavateľskému domu Elita a okrem odbornej literatúry ponúka základné kancelárske potreby, hospodárske tlačivá, kopírovacie a  kníhviazačské služby. S jeho ďalšou ponukou nás zoznámil odborný pracovník Michal SAMARANSKÝ:

V  sortimente kníhkupectva máme aj učebnice cudzích jazykov, výberovo encyklopédie, náučné slovníky, literatúru z  filozofie, histórie, pedagogiky, psychológie, politológie. Okrem titulov z Vydavateľského domu Elita nájdu u nás zákazníci odbornú literatúru aj z  ďalších vydavateľstiev, predovšetkým z  IURA EDITION, Sprint, C. H. Beck. Najžiadanejšími knihami z ekonómie sú Postupy účtovania pre podnikateľov od J. Krasňanskej, Vademékum podnikateľskej etiky A. Remišovej a Verejné financie J. Medveďa a J. Nemca. Z oblasti práva sú to 2 zväzky Občianskeho a súdneho poriadku M. Števčeka a S. Ficovej, Zákon o konkurze a vyrovnaní s komentárom od B. Pospíšila a  Zákon o  správnom konaní (správny poriadok) P. Potascha a  J. Hašanovej. Zvlášť upozorňujem na knižné novinky – daňové zákony, ako aj na výhodné zľavy až do výšky 80  %. Celý náš sortiment si možno objednať aj v  internetovom kníhkupectve www.elita.sk, kde sú ceny o 10 % nižšie ako v  kamennej predajni. Objednané tituly (aj poštou, mailom) zasielame na dobierku od 12 do 48 hod. a v Bratislave zabezpečujeme aj expresné doručenie. Pokiaľ žiadaný titul nemáme, urobíme všetko, aby sme ho zohnali, ak je ešte na knižnom trhu.