Logo projektu Vacum

Školiaci program v oblasti kultúrneho manažmentu pod názvom The Visegrad Academy of Cultural Management (VACuM), ktorého partnerom je aj LIC, sa začal 1. septembra 2014 vo Ville Decius v Krakowe. Zúčastňujú sa na ňom mladí manažéri v oblasti kultúry z 10 krajín, a to krajín V4 a krajín Východného partnerstva: Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Českej republiky, Gruzínska, Maďarska, Moldovy, Poľska, Slovenska a Ukrajiny.  Slovensko zastupujú Ľubica Drangová z o. z. Mladý pes a František Malík z literarnyklub.sk, o. z.

Program je financovaný z grantu Medzinárodného vyšehradského fondu.

Logo Vyšehradského fondu

Viac informácií nájdete na www.vacum.eu