V marci tohto roku vyhlásilo vydavateľstvo Forza Music po prvýkrát novú literárnu súťaž pre všetkých autorov, ktorým učarovala detektívka. A na konci tohto roka vzišiel víťaz: študent z Košíc Roland Oravský s románom Hypnos! Rozhodol o ňom spomedzi množstva rukopisov garant súťaže Kornel Földvári: „Ide o nepochybne najkvalitnejší text súťaže, ktorý má profesionálne parametre skutočnej detektívky… Oravský je disciplinovaný tvorca, ktorý aj v chladnom svete pretechnizovanej spoločnosti kladie dôraz na dôveryhodnosť príbehu a psychológiu postáv.“ Prvé miesto znamená pre víťaza 2000 € a vydanie knihy. Forza Music ju plánuje vydať budúci rok, čím chce založiť samostatnú edíciu Nová slovenská detektívka.