Víťaz sútaže DETEKTÍVKA 2014 je už známy!

Vydavateľstvo Forza Music v spolupráci s dvojtýždenníkom Knižná revue určilo

víťaza druhého ročníka literárnej súťaže. Je ním

FRANTIŠEK KOZMON

za dielo

Posledný prípad kapitána Čontoša

 

V marci tohto roku vyhlásilo vydavateľstvo Forza Music po druhýkrát literárnu súťaž pre všetkých tých, ktorým učarovala detektívka. Súťaže sa zúčastnilo takmer tridsať autorov rôznych vekových kategórii. Detektívka ako žáner má svoje presné pravidlá. Základným je pátranie po páchateľovi a odhaľovanie tajomstva. Napísať dobrú detektívku však nie je vôbec jednoduché. Okrem kvalitného textu musí autor rešpektovať aj vnútornú štruktúru žánru. Keďže tradičný pôdorys detektívky dodržalo len málo autorov, vydavateľstvo akceptovalo i také rukopisy, ktoré túto striktnú hranicu prekročili a ich texty majú presah do krimi..

Jednoznačným víťazom druhého ročníka súťaže sa stalo dielo Posledný prípad kapitána Čontoša s podtitulom Rebeka. Jej debutom mladého autora Františka Kozmona (1988).

Zdôvodnenie:

Autor vo svojom debute bravúrne udržal príbehovú logiku románu i napätie a pôsobivo ich umocnil skombinovaním prvkov detektívky a kriminálneho románu. Spôsob výstavby príbehu navodzuje u čitateľa dojem dynamického tempa, ktoré nepoľaví ani neskôr a pokračuje až do konca. Jeho druhým evidentným pozitívom sú dialógy: verné, situačné a primerané. Text je modernou detektívkou z prostredia Bratislavy a jeho výpovedná hodnota tkvie aj v aktuálnosti nastolenej problematiky.

 

Vydavateľstvo Forza Music vydá víťazné dielo v budúcom roku.