Víťazi ankety Kniha roka 2019 si prevzali ceny

Jakub Drábik za knihu Fašizmus a Eva Urbanová za knihu pre deti Jeleňatý a Kravatý v kategórii Debut roka.

Víťazi čitateľskej ankety Kniha roka 2019, ktorú už 28-krát vyhlásilo Literárne informačné centrum v Bratislave spolu s mesačníkom Knižná revue, si prebrali ocenenia počas slávnostného večera 30. novembra. Na vhodnú chvíľu čakali organizátori do jesene, no pre pretrvávajúcu pandémiu sa rozhodli pre online prenos.

Výsledky hlasovania v čitateľskej ankete o najlepšiu knihu roka 2019 boli verejnosti známe už v apríli. Cenu čitateľov v kategórii Kniha roka 2019 dostala vedecká publikácia Fašizmus Jakuba Drábika z vydavateľstva Premedia. Knihou roka za debut sa stala ilustrovaná kniha pre deti Evy Urbanovej Jeleňatý a Kravatý z vydavateľstva OZ FACE. Knižná revue a Literárne informačné centrum ocenili diplomami aj vydavateľov víťazných publikácií. Vecné ceny – grafiky – venoval autorom významný slovenský umelec Rudolf Sikora.

Priamy prenos otvorila šéfredaktorka Knižnej revue Tina Čorná, ktorá pripomenula, o aké víťazné tituly ide, a zdôvodnila význam celej akcie, i keď sa odohráva po dlhšom čase od vyhlásenia výsledkov. „Víťazné knihy sú kvalitné, stále aktuálne a Knižná revue a Literárne informačné centrum si váži hlasy čitateľov.“ Privítala Radoslava Passiu, literárneho vedca, kritika a predchádzajúceho šéfredaktora Knižnej revue, ktorý objasnil novú koncepciu štatútu tejto čitateľskej ankety.

Nasledovala diskusia s Gabrielou Magovou a Petrom Darovcom, členmi nominačného zboru. Peter Darovec ocenil široký priestor, ktorý ponúkla anketa Knižnej revue, pretože sa neuvažovalo iba o beletristických tituloch, o ktorých sa zvyčajne hovorí v akademickej kritike. Gabriela Magová skonštatovala tiež, že sa tu stretávajú viaceré žánre, a výsledok môže byť prekvapivý.

Plynule sa prešlo k samotným oceneným autorom. Víťazke Debutu roka 2019 Eve Urbanovej a čitateľom poslal videopozdrav vydavateľ Jeleňatého a Kravatého Ján Gavura, keďže sa osobne zúčastniť nemohol. Eva Urbanová rozprávala i o živote Jeleňatého a Kravatého po vyjdení, o tom, ako sa spolu s ilustrátorkou Radkou Čabrádi Tvrdoňovou stretla s pozitívnymi reakciami a dostala viaceré pozdravy zo škôl i škôlok, kde sa jej kniha ocitla a ako žije medzi deťmi. Okrem iného sa v diskusii s Radoslavom Passiom dostali i k jej básnickej tvorbe a impulzu napísať knihu pre deti. Diplom a grafiku výtvarníka Ruda Sikoru „ENERGIA KRÍŽA“ (r. 1985 / 2020) odovzdala Eve Urbanovej Tina Čorná.

Laureát Knihy roka 2019, Jakub Drábik, zmienil prvotnú intenciu – napísať o fašizme malú knižku. Nakoniec vyšiel Fašizmus 648-stranový. Passia voľne parafrázoval úvodné slová autorovho oxfordského profesora Rogera Griffina – Drábika do každej akademickej inštitúcie. Vďaka tejto publikácii, za ktorou stojí niekoľkoročný výskum, sa Jakub Drábik stal akýmsi súdnym expertom na fašizmus a je prizývaný na rozličné fóra. Diplom a grafiku výtvarníka Rudolfa Sikoru „...VERILI SME... (19.11.1989, 6:00 hod. ráno...)“, ktorú umelec vytvoril v r. 2019, odovzdala Jakubovi Drábikovi Miroslava Vallová, riaditeľka Literárneho informačného centra.