Víťazi súťaže Esej Jána Johanidesa 2017

Stredoškoláci prišli slávnostne naladení, v očakávaní vyhlásenia víťazov tejto súťaže. Počas slávnostného dopoludnia sa dozvedel, kto sa najlepšie zmocnil neľahkej úlohy, napísať esej na jednu zo zadaných tém – myšlienok z diela J. Johadisesa:

  1. Každý je aspoň raz vinníkom.

  2. Vtom sa ukazovákom, nevedomky, zľahka dotkol akéhosi polozmrazeného kúska mäsa na mäsiarskom pulte, a zároveň znovu videl, ako vykladal tých mŕtvych z vagónov. Pocítil Mauthausen cez brušká prstov.

  3. Zaujímajú ma príčiny, ktoré spôsobujú premenu citov na pocity.

Zo 43 autorov esejí si odniesli

Čestné uznania

Diana Filová (Gymnázium Topoľčany)

Miroslav Holý (Gymnázium Nitra)

Timea Kolárovská (Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa)

Hana Pastoreková (SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky)

Prémie

Bohuš Kašpárek (SOŠ Levice)

Monika Kubričanová (Gymnázium Topoľčany)

Kristína Kulacsová (Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa)

Miriam Sádovská (Gymnázium Vráble)

Ceny

1.cena: Gabriela Lenická (Gymnázium Nitra) - foto uprostred

2.cena: Jonáš Sudakov (Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce) 

3.cena: Natália Winterová (Stredná odborná škola Šaľa)

 

Tvorbu ocenených mladých autorov zhodnotili riaditeľka LIC Miroslava Vallová, poetka a esejistka Dana Podracká, poetka Eva Tomkuliaková, publicistka Iris Kopcsayová, šéfredaktor Knižnej revue Matúš Mikšík a redaktorka Marta Bábiková. Vlaňajší víťaz Eseje Jána Johanidesa Jonáš Sudakov sa podelil so svojimi zážitkami z návštevy Medzinárodného veľtrhu detskej knihy v Bologni, ktorú získal ako súčasť ocenenia za najlepšiu esej.

.Foto: Freepik