Čerstvý držiteľ ceny Anasoft litera 2013 Víťo Staviarsky predstavil svoju ocenenú knihu Kale Topanky Slovákom žijúcim v ukrajinskom Užhorode. V dňoch 11. a 12. novembra 2013 spoločne s literárnou vedkyňou Martou Součkovou absolvovali dvojdňové mini-turné medzi tamojšími fanúšikmi slovenskej literatúry. Spoločne navštívili základnú školu s vyučovacím slovenským jazykom, kde sa predstavili a vystúpili so žiakmi. Neskôr, v sprievode Martina Benikovského z Užhorodskej univerzity, predstavili tamojším vysokoškolským študentom súčasné trendy v slovenskej literatúre. Po prednese ukážok z knihy Kale Topanky a následnej debate bol premietnutý film Andyho žena. Večer nasledovala prezentácia v Centre slovenskej kultúry, kde Staviarskeho a Součkovú prijala generálna konzulka SR Janka Burianová, ako aj zástupcovia slovenských krajanských spolkov a Matice slovenskej. Obaja hostia zo Slovenska sa dostali aj do pozornosti miestnych médií, ktorým ochotne poskytli rozhovory. Pred návratom na Slovensko na druhý deň absolvovali ďalšiu prednášku o slovenskej literatúre na Filozofickej fakulte. Cesta bola zorganizovaná vďaka spolupráci Literárneho informačného centra a Martina Benikovského z Užhorodskej univerzity.

DZ

Víťo Staviarsky a Marta Součková so slovakistami na Užhorodskej univerzite
Víťo Staviarsky a Marta Součková
so slovakistami na Užhorodskej
univerzite

 


Víťo Staviarsky a Marta Součková
na prezentácii v Centre
slovenskej kultúry u Užhorode