Pri príležitosti blížiacich sa 90. narodenín Vladimíra Olerínyho pripravilo 31. mája Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva na Slovensku v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave slávnostný večer venovaný tomuto významnému nestorovi slovenskej hispanistiky. Počas 60-ročnej prekladateľskej činnosti preložil Vladimír Oleríny vyše 100 fundamentálnych diel po španielsky písanej literatúry a v jeho prekladateľskom registri sa nachádzajú také významné mená spisovateľov, ako Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar a ďalší. Vladimíra Olerínyho, nositeľa niekoľkých španielskych vyznamenaní, za šírenie španielskej a latinskoamerickej literatúry na Slovensku ocenil vo svojom príhovore veľvyslanec Španielskeho kráľovstva J. E. José Ángel López Jorrin a jeho prekladateľskú tvorbu zhodnotili hispanisti Roman Brat, ktorý podujatie aj moderoval, a Eva Palkovičová.