Vladimír Petrík a Slovenský intelektuál Alexander Matuška

 

 

V priestoroch Ústavu slovenskej literatúry SAV sa uskutočnilo podujatie v rámci cyklu Pamäť literárnej vedy pri príležitosti nedožitých deväťdesiatich rokov literárneho kritika a historika Vladimíra Petríka pod názvom Vladimír Petrík: človek a literatúra. Práve na ňom bola prvýkrát predstavená účastníkom nová publikácia Slovenský intelektuál Alexander Matuška. Rozpísaný rukopis Vladimíra Petríka edične pripravili Vladimír Barborík a Magdalena Bystrzak z autorovej pozostalosti. Text knihy Petríkovej zamýšľanej monografickej štúdie bol doplnený o ďalšie jeho kritické práce a štúdie o Alexandrovi Matuškovi. Publikácia Slovenský intelektuál Alexander Matuška vyšla v Edícii autor číta autora v Literárnom informačnom centre.