Vo Svete knihy boli okná dokorán

  V priestoroch kaviarne kníhkupectva Svet knihy sa v stredu (25. októbra) dopoludnia stretli priaznivci astronómie, čitatelia a médiá so známym astronómom a astrofyzikom Jiřím Grygarom. Pri príležitosti vydania encyklopédie Vesmír (Ikar) mal tento popularizátor vedy krátku prednášku pod názvom Okná vesmíru dokorán roku 2006 v základoch zhŕňajúcu súčasnú úroveň poznania vesmíru. Informoval o nedávnom svetovom astronomickom kongrese v Prahe, kde Pluto stratilo titul planéta a stalo sa planétkou, hovoril o Slnečnej sústave, galaxiách i vývoji od Veľkého tresku po víziu Veľkého rozdrapu, ktorý „nás“ pravdepodobne čaká o nejakú desiatku miliárd rokov. My by sme mali z hľadiska vesmírnych procesov vcelku pokojne dožiť, prípadne si tento náš život môžeme ešte skrášliť jesenným hitom vydavateľstva Ikar – Jiří Grygar na ňom ocenil prístupnosť, komplexnosť a grafickú úroveň.

-rm-