Vo Varšave Grass, Mrožek a iní

Aj keď varšavský Palác kultúry a vedy pôsobí so svojimi kilometrami chodieb ako nebezpečné mramorové bludisko, početní domáci aj zahraniční vydavatelia tu každoročne na niekoľko májových dní nachádzajú svoj bezpečný „knižný prístav“. Tohtoročný, už 51. ročník Medzinárodného knižného veľtrhu je najvýrečnejším dôkazom trvalého záujmu Poliakov o nové knihy a ich autorov. Popri sedemsto vystavovateľoch z 30 krajín sa na veľtrhu predstavili asi dve stovky autorov na čítačkách a autogramiádach. S hviezdnym hosťom veľtrhu, nemeckým nositeľom Nobelovej ceny Günterom Grassom, sa mohli návštevníci stretnúť vo veľkolepo koncipovanej národnej expozícii Spolkovej republiky Nemecko, ktorá bola hlavným hosťom varšavského festivalu. Stretnutia Grassa s čitateľmi (v poľštine vyšli všetky jeho diela, vrátane slávneho Plechového bubienka) a početnými obdivovateľmi bolo mimoriadne srdečné a žiadostí o autogram bolo tak veľa, že usporiadatelia museli okolo neho vytvoriť – zo spojených rúk – malý ochranný kordón. Pohľad na takto obkľúčeného, šťastne sa usmievajúceho G. Grassa patril k najkrajším okamihom tohto veľtrhu.

Aj súčasná poľská literatúra má svojich skutočných velikánov a návštevníci to aj potvrdili pri autogramiádach S. Mrožeka, T. Rozewicza, Hanny Krall, R. Kapuscinskeho, J. Chmielewskej, A. Sapkowského, ale aj medzinárodne menej známych autorov, alebo iba vstupujúcich do literatúry, ako M. Swietlicki so svojím románovým trilerom Dvanásti. LIC v Slovenskom inštitúte pripravilo program k 150. výročiu smrti Ľ. Štúra a vyhodnotenie 10. ročníka prekladateľskej súťaže študentov slovakistiky z univerzít v Lodži, Krakove a Varšave. Jej víťazi sa stretli na besede s prozaikom Petrom Juščákom, ktorého texty v rámci súťaže prekladali. Náš národný knižný stánok navštívili aj viacerí prekladatelia slovenskej literatúry do poľštiny. Jacek Bukowski nás potešil informáciou, že prestížne poľské vydavateľstvo Czarne vydá jeho preklad Pankovčínovej knihy Marakéš (a na vydanie sú pripravené i Pankovčínove Tri ženy pod orechom a výber Ballových poviedok). Mladá prekladateľka Justina Wodzislawska preložila román D. Kapitáňovej (Samko Tále) Kniha o cintoríne a ukážka z prekladu vychádza v prestížnom literárnom časopise Tekstualia. A môžem ešte dodať, že s podporou LIC vyjde pod názvom Pisanie (v prekladoch J. Bukowského a S. Siedleckej) antológia súčasnej slovenskej poézie, ktorú zostavil P. Milčák, lektor slovenského jazyka a kultúry na Varšavskej univerzite.

Anton  Baláž