Vo Varšave s výraznou slovenskou prezentáciou

Varšavský knižný veľtrh - už 48. v poradí, stále zostáva najväčším stretnutím vydavateľov v rámci strednej Európy, a rovnako sa mu stále darí prilákať do priestorov Paláca kultúry a vedy veľké množstvo návštevníkov. Veľtrh tento rok trval o deň kratšie, a tak v hlavných návštevných dňoch - v sobotu 17. a v nedeľu 18. mája sa niektoré časti paláca stali takmer nepriechodné, taký veľký bol záujem návštevníkov o vystavené knihy, ich kúpu a stretnutia s ich autormi. Mnohí poľskí vydavatelia dokážu načasovať vydanie novej knihy populárneho autora presne na deň začatia veľtrhu a primeranou reklamnou kampaňou v médiách, ale aj upútavacími akciami rovno pred Palácom kultúry prilákajú na svoj knižný stánok dostatočný počet záujemcov o ich knižné novinky. Tento rok sa hlavnou domácou hviezdou veľtrhu a najpredávanejším autorom stal Zygmunt Kubiak so svojimi Dejinami Grékov a Rimanov. Kubiak je autor literatúry faktu - svojou popularitou a odbornou úrovňou kníh by sme ho mohli porovnať s našim Vojtechom Zamarovským. Jeho knihy o jednotlivých etapách dejín európskej kultúry sú v Poľsku veľmi populárne a počas jeho autogramiády knižný stánok jeho vydavateľa niekoľko hodín obliehali záujemcovia o kúpu knihy a autogram od autora. Ďalšou (neprítomnou) hviezdou knižného veľtrhu bol Ján Pavol II., o ktorom aj v tomto roku vyšlo množstvo kníh a obrazových publikácií.

 

 

Knihy i autori - v reprezentatívnom zložení

 

Čestným hosťom veľtrhu bolo v tomto roku vo Varšave Španielsko, ktoré pripravilo pre návštevníkov rozsiahlu a výtvarne pôsobivo stvárnenú expozíciu. Slovenský knižný stánok bol tradične umiestnený na 4. poschodí paláca a vystavili sme v ňom produkciu 25 vydavateľov s vyše 350 knižnými titulmi. Svoje vlastné knižné stánky mali na veľtrhu aj Neografia, Polygraf Print, Slovenská Grafia a Slovart Print - a tak sa slovenská knižná kultúra aj tento rok predstavila vo Varšave v reprezentatívnom zložení. A tento rok sa nám po prvýkrát podarilo prísť na veľtrh aj so štyrmi prekladmi slovenských autorov do poľštiny. V spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave sme ich úspešne prezentovali aj pred poľským publikom - nielen na veľtrhu, ale aj v Slovenskom inštitúte a Hvoreckého knihu v kníhkupectve Klubu Nežných barbarov, kde sa stretávajú milovníci poľskej a svetovej postmoderny.
           Preklad poviedok Michala Hvoreckého z jeho doterajších dvoch poviedkových kníh Silný pocit čistoty a Lovci a zberači vyšiel vo vydavateľstve FA-Art, preložil ich Martin Babko, ktorý s autorom absolvoval jej prezentáciu v Krakove, Katowiciach a vo štvrtok 15. mája večer aj v spomenutom kníhkupectve, ktoré je zároveň aj literárnou kaviarňou. Prezentácia ukázala, že tento mladý slovenský autor dokázal vzbudiť pozornosť aj v Poľsku, že postmoderná príbehová irónia či využívanie postupov sci-fi literatúry a komiksu oslovuje rovnakú vrstvu mladých intelektuálov ako aj na Slovensku. Michal Hvorecký na prezentácii zaujal aj zaujímavým rozprávaním o svojich stretnutiach s legendou pražského undergroundu a hrdinom Hrabalových poviedok Egonom Bondym, ktorý v súčasnosti žije v Bratislave, o zdrojoch svojej inšpirácie, ktorými sú takí rozdielni autori ako Cervantes a Rabelais, Nabokov, Pynchon, Orwell či Kafka, o tom, že dáva prednosť čítaniu literatúry, ktorej cieľom je estetický pôžitok a jeho tvorivou ambíciou je písanie "silných, zábavných a ironických príbehov". Hvoreckého prezentácie v Poľsku vzbudili aj záujem médií, informovala o nich aj prestížna Gazeta Wyborcza a počas Michalovej autogramiády na stánku Slovenského inštitútu na knižnom veľtrhu s ním urobila rozsiahly rozhovor poľská televízia. Vydanie Hvoreckého knihy v Poľsku podporilo Literárne informačné centrum.
           Ďalšou knihou, ktorá vyšla tento rok v Poľsku s podporou LIC je román Antona Hykischa Milujte kráľovnu. Čitateľsky úspešné dielo, ktoré je príťažlivým obrazom života na Slovensku (a na viedenskom cisárskom dvore) v čase panovania Márie Terézie preložil Andrzej Czcibor-Piotrowski a vyšlo v krakovskom vydavateľstve Spolku Slovákov v Poľsku. Po minuloročnej reprezentačnej antológii slovenskej poézie Boh mi dal slovo je to už druhé slovenské dielo, ktoré vyšlo v tomto vydavateľstve - a nemohlo by sa to udiať aj bez výraznej finančnej pomoci spolku, ktorý disponuje modernou tlačiarňou vybavenou špičkovou tlačiarenskou technikou. Na prezentácii Hykischovho románu v Slovenskom inštitúte 16. mája sa zúčastnil aj riaditeľ spolkového vydavateľstva Ľubomír Molitoris. Prezentáciu Hykischovho románu starostlivo pripravil Slovenský inštitút vydaním osobitnej, vkusne pripravenej pozvánky. Prezentácie sa zúčastnili najmä predstavitelia poľskej kultúry, ktorí si uchovali väzby na slovenskú literatúru a poslucháči slovakistiky na Varšavskej univerzite (v súčasnosti ich tam študuje slovenčinu takmer stovka). A. Hykisch publiku priblížil prácu na románe, hovoril o motívoch, ktoré ho viedli k voľbe témy (obdobie tereziánskych a jozefínskych reforiem, ktoré mali výrazný podiel na rozvoji slovenského života a rovnako aj legendami opradený a aj skreslený, ale v skutočnosti málo známy život Márie Terézie), ale hovoril aj o svojej ľudskej a spisovateľskej situácii, keď sa po vyradení z literárneho života po roku 1968 musel orientovať na témy, ktoré nevyvolávali priamu konfrontáciu s komunistickým režimom. Oproti istej postmodernistickej "nezáväznosti" tvorby M. Hvoreckého je Hykisch spisovateľ, ktorý sa do svojich textov snaží vkladať istú mieru "poznania a posolstva". Jeho román v poľskom preklade tak užitočne ukazuje druhý pól tváre súčasnej slovenskej literatúry.

 

 

SALON WYSZEHRADZKI - prezentácia národných stereotypov?

 

Prezentáciu Hykischovho románu sme vo Varšave zopakovali aj v Mikolajevskej sále Paláca kultúry v rámci programu Vyšehradský salón, na organizácii ktorého sa podieľali kultúrne inštitúty V4 vo Varšave. Zároveň sme tento priestor využili aj na prezentáciu ďalších dvoch kníh slovenských autorov, ktoré tento rok vyšli v prekladoch do poľštiny. Prvou z nich je graficky a polygraficky veľmi príťažlivé vydanie knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a hrdinovia antických bájí a druhou kniha Rudolfa Chmela Slovenská otázka v 20. storočí. Jej príťažlivosť pre poľské publikum spočíva najmä v tom, že Chmel v tomto obsiahlom výbere textov slovenských politikov, literátov a historikov, ktorí sa snažili z rôznych uhlov pohľadu reflektovať (a pokiaľ ide o aktívnych dobových politikov ako M. Hodža, A. Hlinka či G. Husák) aj riešiť štátoprávne postavenie Slovenska v spoločnom štáte s Čechmi na princípe "rovného s rovným". Ten sa ukázal reálny, ako píše v predslove k tomuto výberu R. Chmel, "iba pri jestvovaní dvoch samostatných štátov... Slovenská otázka dostala slovenskú odpoveď, ale podpísali sa pod ňu aj Česi". K príťažlivosti poľského vydania Chmelovej knihy iste prispel aj doslov šéfredaktora Gazety Wyborczej a známej osobnosti poľského intelektuálneho života Adama Michnika. Záujem o Chmelovu knihu potvrdil aj fakt, že sa hneď v prvý deň veľtrhu vypredala.
           Na tohtoročnom programe Vyšehradského salónu sa výraznou mierou podieľalo aj Centrum mladých diplomatov, združujúce zväčša študentov diplomatických škôl v krajinách V 4. Už v piatok 16. mája usporiadali prvú panelovú diskusiu na tému "nových výziev", ktoré čakajú na krajiny V4 po ich vstupe do EÚ. Mladých slovenských diplomatov na diskusii zastupovali Mária Kočnerová z UKF v Nitre a poslucháč Fakulty sociálnych vied v Prahe. Do dialógu o možnostiach spolupráce V4 v oblasti kultúry sa zapojil aj predstaviteľ mladej literárnej generácie na Slovensku prozaik Pavol Rankov. Rozsiahlejšia aj polemickejšia bola panelová diskusia na tému Vzájomné poznávanie sa národov V4. Maďarskú stranu zastupoval prekladateľ z poľskej literatúry a vedúci katedry polonistiky Katolíckej univerzity Lajos Pálvalfi a mladý diplomat z Budapešti Ádam Kégler, slovenskú Anton Hykisch, ktorý tu vystupoval skôr ako politológ, autor knihy Nebojme sa sveta (globalizácie), aj diplomat - v deväťdesiatych rokoch bol veľvyslancom SR v Kanade - a pracovník Slovenského inštitútu Vladimír Jacoš, ktorý pripomenul možnosti i potrebu spolupráce kultúrnych inštitútov, ktoré pôsobia v Poľsku a v posledných rokoch sa podieľali na organizácii úspešných podujatí v jednotlivých poľských regiónoch. Hlavnou témou diskusie boli pretrvávajúce vzájomné stereotypy, ktoré sa stále prejavujú aj vo vydávaní prekladov literatúr V 4, a preto sa často míňajú účinkom. Pálfalvi napríklad hovoril o tom, že väčšina súčasných prekladov z maďarčiny do poľštiny je stále orientovaná na témy "patriotickej mytológie" a maďarské preklady zasa len konzervujú "romanticko-bolestínske" témy poľskej literatúry. Hykisch zdôraznil, že jednostranná orientácia na západné literatúry, bez snahy poznávať susedné literatúry a kultúry, sa tiež už stáva stereotypom. Zároveň hovoril, že slovenskej literatúre sa aj v rámci V 4 len pomaly darí vykročiť "z tieňa českej literatúry". Mladí diplomati zasa prispeli do diskusie anketou o vzájomnom vnímaní svojich susedov vo V4, ktorú urobili vo vysokoškolskom prostredí - a ukázalo sa, že aj mladá generácia žije v zajatí takmer rovnakých stereotypov ako staršie generácie. Na panelovej diskusii chýbali predstavitelia Česka, na žiadnu z akcií Vyšehradského fóra neprišiel ani zástupca Českého centra vo Varšave - čo nie je dobrý signál pre spoluprácu V4 po vstupe do Európskej únie.

 

 

A na záver gratulácia Slovensku

 

Vydanie a prezentácie štyroch nových kníh slovenských autorov v Poľsku, aktívna účasť na panelových diskusiách Vyšehradského salónu, stále reprezentatívna účasť slovenských vydavateľov a polygrafov - to nie je zlá bilancia slovenskej účasti na 48. MKV - Targow Ksiazki vo Varšave. Potvrdil ju aj list prezidenta ARS POLONA S.A. - organizátora veľtrhu Janusza Foglera riaditeľovi Literárneho informačného centra Alexandrovi Halvoníkovi, v ktorom po vyhlásení výsledkov nášho referenda o vstupe do EÚ gratuluje našej krajine k tomuto úspešnému kroku.           

Anton Baláž