Vo viedenskom vydavateľstve Lehner Verlag vychádza v výber z lyriky Mariána Hatalu nazvaný Zum Greifen weitĎaleko na dosah.

Po českom výbere Provazochodec, ktorý pred dvoma rokmi pripravil Petr Skarlant, je tu teda ďalšia kniha predstaviteľa strednej básnickej generácie (nar. r. 1958), tentoraz v preklade Eriky Annussovej, Reinera Kunzeho a autora. Doslov napísal viceprezident Rakúskej spoločnosti pre literatúru Helmuth A. Niederle, ktorý vystihol hlavné črty Hatalovej poetiky a noetiky. Aj tentoraz sa básnik predstavuje najmä ako zberateľ okamihov a architekt malých príbehov. Reflexívne, ľúbostné a civilné básne v oblúku jedného desaťročia ponúka v troch kapitolách: Preosievanie dažďa, Rovnováha na zemi, Tma v celkom inom svetle.

Básnický výber vychádza v edícii MILO, nazvanej podľa nedávno zosnulého spisovateľa a prekladateľa Mila Dora. Jej tvorcovia avizujú, že budú sústreďovať pozornosť na podnetné literárne výkony súčasného Rakúska a medzinárodnej scény.

Prvá zo série prezentácií básnického výberu, ktorý finančne podporilo Literárne informačné centrum, sa uskutoční 3. mája v Literaturhaus Salzburg.