Vychádza aprílové číslo Knižnej revue!

Je veľmi pravdepodobné, že Covid-19 navždy zmení náš život, upozorňuje nás už dlhodobo Bill Gates.

Je čas pripustiť si, že s reštriktívnymi protiepidemiologickými opatreniami, ktorými sa v týchto dňoch riadime a na koniec ktorých netrpezlivo čakáme, sa nebudeme môcť tak skoro rozlúčiť. Podľa výskumov a analýz prestížnych vedeckých inštitúcií, napríklad Massachusettského technologického inštitútu, sa s nimi budeme vyrovnávať ešte dlhé mesiace, až kým nebudeme mať k dispozícii najprv vynájdenú a potom odskúšanú vakcínu. A niektoré tu zostanú navždy a všetko bude inak.

Najbolestivejšou zmenou paradigmy bude zásah priamo do podstaty ľudskej potreby združovať sa. Riaditeľ MIT Gordon Lichfield prostredníctvom svojej Technology Review odporúča pre budúcnosť život „v sociálnom odstupe“, čo prinesie, a už sa to vlastne deje,  potrebu rozvoja celkom iného ekonomického myslenia. Na budúcom vývoji možno nájsť aj dôležité pozitívne veci. Núdzové či krízové situácie sú urýchľovače odvážnych riešení a už teraz sme svedkami rýchlych, aj keď riskantných rozhodnutí, ktoré sú efektívne a prinášajú svoje ovocie. Zrýchli sa výskum a budú sa musieť prijímať systémové riešenia v zdravotníctve, školstve aj v iných oblastiach. Zlepšenie ekologických parametrov Zeme je už teraz citeľné. Svet dostal druhú šancu.

My si však, pochopiteľne, kladieme v prvom rade otázku, aké bude mať život v sociálnom odstupe dôsledky pre našu prácu. Je vôbec možné šíriť a propagovať literatúru  iba online bez priameho kontaktu s publikom, alebo v oveľa menšom kontakte, ako sme doteraz pokladali za celkom samozrejmé? Lebo život v sociálnom odstupe je presne to, významné obmedzenie priamych medziľudských kontaktov. Odpoveď je jasná, je to možné, spolu s kolegami po celom svete to robíme, len v akej miere? Pozícia prezentácie a šírenia literatúry a kníh sa nachádza takmer na konci knižného reťazca. Keď sa reťazec ako celok dá opäť do pohybu, keď sa otvoria kníhkupectvá, aspoň niektoré, a budú vychádzať nové knihy, nadýchneme sa. Zatiaľ hľadáme nové možnosti, dôležité je neprestať.

 

Miroslava Vallová, riaditeľka Literárneho informačného centra