Vychádza aprílové číslo Knižnej revue!

V druhom jarnom čísle Knižnej revue nájdete nominované knihy na cenu Kniha roka 2020. Vyberajte, diskutujte!

Milé čitateľky, milí čitatelia!

 

Aktuálne číslo Knižnej revue vychádza v predvečer Svetového dňa kníh a autorských práv, ktorý si pripomíname 23. apríla. K sviatku knihy redakcia časopisu spolu s Literárnym informačným centrom otvára hlasovanie v našej tradičnej čitateľskej ankete Kniha roka.

Novinkou je, že sme v tomto ročníku ankety Kniha roka 2020 vytvorili tretiu osobitnú kategóriu knihy určenej pre deti a mládež. Čitatelia tak môžu ohodnotiť pozoruhodné tituly z tvorby našich autorov venované aj mladšiemu a detskému recipientovi. V uplynulom roku 2020 takéto knihy totiž priniesol celý rad slovenských vydavateľstiev. Pozývame vás hlasovať vo všetkých troch kategóriách: Kniha roka, Debut roka a Kniha pre deti a mládež.  

Hlasovanie sme naplánovali od 26. apríla až do 30. mája, aby ste si v pokoji mohli ozrejmiť paletu nominovaných publikácií, ktoré pre vás vybral z bohatej vlaňajšej knižnej produkcie zbor hodnotiteľov.

Tešíme sa na váš názor: je pre nás dôležitý a očakávanie prekvapivého výsledku vašej voľby – vzrušujúce.

Aj v aprílovej Knižnej revue nájdete pravidelné rubriky, ktoré opäť prinášajú zaujímavé uvažovanie o nových knihách, ale aj návraty k tvorbe overených autorov.

So zármutkom sme prijali správu o úmrtí francúzskeho literárneho tvorcu Bernarda Noëla, veľkého priateľa Slovenska. V májovom čísle časopisu vám priblížime jeho všestrannú osobnosť v širších súvislostiach.

Na titulnej strane Knižnej revue, ktorú držíte v rukách, vidíte dielo skvelej Márie Čorejovej. Neodpustím si nezacitovať slová autorky: „Obálka je síce čierna, no nie smútočná, ale oslavná. Je to hold knihe, ktorá je umiestnená na piedestáli: horí večným plameňom.“

 

Nerušené čítanie.