Vychádza decembrové číslo Knižnej revue!

Obálku najnovšieho čísla ilustroval Danglár. Čaká vás okrem iných textov i viacero tipov na knihy, ktoré sa môžu stať darom. 

Milé čitateľky, milí čitatelia!

Je fikcia únikom z reality alebo návodom, ako prežiť v zložitom svete, ktorý zložitým vždy bol? Aj súčasná literatúra a umenie anticipujú to, pred čím vedci varujú  prinajmenšom od publikovania záverov Rímskeho klubu z konca 60. rokov minulého storočia. Nehovoriac o najstarších zdrojoch a úvahách o konci sveta. Slovo apokalypsa je síce súčasťou Biblie, ale ani tá nie je prvou knihou, ktorá uzrela svetlo sveta. No autori sa ho nevedia stále nabažiť. Zmienku o štyroch jazdcoch apokalypsy nájdeme v decembrovom vydaní Knižnej revue na niekoľkých miestach, hoci to nebolo vyslovene redakčným zámerom.

Neexistuje obdobie v histórii civilizácie, v ktorom by ľudia nepomysleli na svoj zánik. A neexistuje obdobie, v ktorom by nefantazírovali a nevytvárali láskyplné príbehy plné nádeje. Ako inak – aj rozprávky pre deti i dospelých. Ku koncu roka sa každé vydavateľstvo usiluje prísť na trh s takouto knihou. Ponúkame vám náš výber v osobitnej téme Kniha ako dar.

„Najhoršia je hanba z oplašenia, tak počkáme, ako sa na túto rozjatrenosť mysle vyspíme,“ píše Silvester Lavrík v odpovedi na anketovú otázku Knižnej revue pre šiestich autorov – čo je pre spisovateľov najzaujímavejšie na období, ktoré práve prežívame.

No aj v týchto časoch môže spisovateľ tvoriť tak, „akoby postupoval podľa Flaubertovho postulátu, že umelec má byť vo svojom diele ako Boh v tom, čo stvoril: neviditeľný a všemocný. Všade máme tušiť jeho prítomnosť, ale nesmieme ho vidieť.“ Teda tak, ako podľa Tamary Janecovej píše prozaik Richard Pupala.

Nerušené čítanie.