Vychádza druhé vydanie Šmatlákových Dejín slovenskej literatúry

Je to dobrá správa pre pedagógov, ich študentov, slovakistov a všetkých, ktorí sa profesionálne venujú slovenskej literatúre: Literárne informačné centrum znova vydáva Dejiny slovenskej literatúry od Stanislava Šmatláka. Dvojzväzkové dielo známeho literárneho vedca predstavuje syntetický pohľad na slovenskú literatúru od jej počiatkov až do polovice 20. storočia, konkrétne do roku 1948. Prvý zväzok Šmatlákových Dejín slovenskej literatúry vyšiel v roku 1997 a druhý v roku 1999. Práve tento druhý diel, ktorý zahŕňa literatúru 19. storočia a prvej polovice 20. storočia sa rýchlo rozpredal, a trvajúci záujem oň podnietil LIC pripraviť jeho nové vydanie.
           V týchto dňoch, ešte na vianočný trh, prichádzajú len s nepatrnými textovými doplnkami a v rovnakej grafickej podobe DEJINY SLOVENSKEJ LITERATÚRY II. Stanislav Šmatlák do nich zahrnul slovenský literárny klasicizmus, romantizmus, obdobie realizmu a svoj pohľad na dejiny slovenskej literatúry uzatvára kapitolou Moderná slovenská literatúra (roky 1918 - 1948).
           V prvom štvrťroku 2002 vyjde aj nové vydanie I. dielu Šmatlákových Dejín slovenskej literatúry.

(bž)

 

O B J E D N Á V K A