Vychádza februárové číslo Knižnej revue

Od módnych fotografií Karola Kállaya cez knihy popisujúce strašiaky minulosti a prítomnosti až po príbeh z Kolumbie po stopách G. G. Márqueza.

Aj druhé tohtoročné číslo Knižnej revue v úvode ponúka pravidelné literárne aktuality. Bohužiaľ, okrem novej top desiatky Anasoft litery sú tentoraz prevažne smutné. V Pavlovi Vilikovskom stráca slovenská literatúra naozaj veľké meno. Jeho príspevok k našej próze, esejistike, ale i publicistike či prekladu ostatných desaťročí bol neprehliadnuteľný, ba kľúčový. A pripomíname si aj nedávno zosnulú výraznú osobnosť slovenskej žurnalistiky a literatúry faktu Jána Čomaja.

V druhom, rozšírenom vydaní vyšla kniha, ktorá nezaujme len úctyhodnou hrúbkou, ale aj pútavým obsahom: v rozhovore s kurátorkou a kunsthistoričkou Katarínou Beňovou si priblížime Denníky a listy maliara Ladislava Mednyánszkeho, ktoré sú výrazným príspevkom k poznaniu uhorskej, teda aj našej histórie na prelome 19. a 20. storočia.

Ako do istej miery prezrádza už názov Strašiaky minulosti a prítomnosti, témou tohto čísla sú knihy o fenoménoch vojny a násilia v histórii 20. storočia, ktorých ozveny a dôsledky dodnes trvajú. V recenzii aj rozhovore s autorom sa venujeme Fašizmu Jakuba Drábika a balkánskym reportážam Andreja Bána, prinášame tiež dva pohľady na tragické udalosti počas druhej svetovej vojny v Maďarsku, s ktorými sa vyrovnáva až druhá či tretia povojnová generácia autorov.

V rubrike Pekná kniha predstavujeme výpravnú fotografickú knihu Zaostrené na krásu, v ktorej nájdeme módne fotografie legendárneho Karola Kállaya. V Ilustrovanej knihe sa Petra Baďová zamerala na ďalšiu z kníh, ktorých cieľom je aktivizovať detského aj dospelého čitateľa k tvorivej činnosti, Nakresli si ovečku Daniely Čarnej a Lucie Kotvanovej.

V Príbehu sa s Evou Kopeckou ešte raz vrátime do Kolumbie a pôjdeme po novinárskych stopách Gabriela Garcíu Márqueza. Tradične prinášame aj výdatný blok recenzií pôvodnej a prekladovej tvorby a trojstranu anotácií nových kníh.

Milé čitateľky, milí čitatelia, zároveň sa s vami lúčim z pozície šéfredaktora Knižnej revue a som rád, že odteraz sa na tomto mieste budete stretávať s editoriálmi Tiny Čornej. Želám vám príjemné čítanie nielen tohto, ale aj ďalších čísel časopisu.