Vychádza februárové číslo Knižnej revue!

Rozhovory s Jurijom Andruchovyčom a Olesiou Jaremčuk; esej Artema Čecha i spomienky na Kristu Bendovú...

Februárové číslo Knižnej revue je venované Ukrajine, ktorá sa už rok bráni pred ruským agresorom. Nájdete v ňom rozhovory s Jurijom Andruchovyčom a s mladou reportérkou Olesiou Jaremčuk, ale aj názory našich autoriek a autorov na vojnu a jej rozkladný vplyv na našu spoločnosť.

„O čom by sme mali hovoriť a písať, aké slová by sme mali nájsť pre výstižné obrazy, v čom hľadať nové posolstvá, aký charakter sujetov vymyslieť? Hlavne prežime. Významy budeme hľadať potom,“ píše zo zákopov Artem Čech, oceňovaný prozaik a dnes veliteľ oddielu ukrajinskej armády. Jeho text je prvým zo série, v ktorej prinesieme eseje ukrajinských spisovateľov a novinárov, sprostredkujúce bezprostredný pohľad na dianie za našou východnou hranicou.

S témou čísla súvisí aj obálka, ilustrovaná Milošom Koptákom. O svojom diele hovorí: „Cyklus Ruský neosuprematizmus je o zrútení hodnôt. Malevičov Čierny štvorec na bielom pozadí bol právom považovaný za hraničné dielo v dejinách umenia. V kontexte aktuálnej vojny vyvolanej Ruskom pre mňa čierny štvorec nadobudol nový rozmer. Je vypáleným oknom, symbolom deštrukcie ničiacej nielen kultúru ukrajinskú, ale aj tú ruskú. Je to nové prázdno.“

Zaoberali sme sa aj afroamerickou literatúrou: Isabel Wilkerson rozoberá tému rasizmu, Maya Angelou svoje detstvo na americkom Juhu a Junot Diaz dospievanie v dominikánskej komunite. Pri príležitosti stého výročia narodenia sa obzeráme aj za tvorbou Kristy Bendovej.

 

Príjemné čítanie!

Marek Vadas