Vychádza januárové číslo Knižnej revue!

Obálku prvého čísla roku 2023 zdobí dielo Kláry Bočkayovej Zabudnuté vety.

Prvého januára sme si pripomenuli 30. výročie rozdelenia Československa a vzniku Slovenskej republiky. Knižná revue sa v podcaste i na stránkach aktuálneho čísla zamýšľa nad tým, ako sa literatúry na oboch stranách hranice vyvíjali a ovplyvňovali pred a po rozdelení. I keď slovenské knihy sa v Česku bez prekladu nezaobídu, naši respondenti si všimli viaceré zbližujúce iniciatívy. Medzi ne patrí aj súťaž Básne SK/CZ a s jej laureátom Ondřejom Novotným sme hovorili o prienikoch poézie, hudby a divadla.
Dráma je jednou z hlavných tém januárového čísla. Daniel Domorák sa v prehľadovom texte zaoberá dramatizáciami súčasnej pôvodnej beletrie na našich divadelných scénach. Gabriela Rakúsová recenzuje knihu Svet pre dvoch Kornela Földváriho a Pavel Malovič upozorňuje na súborné vydanie dramatických textov Milana Lasicu a Júliusa Satinského Ako vzniká sliepka a všetky ďalšie hry.
Okrem množstva čerstvých recenzií vám prinášame aj spomienku Petra Darovca na nedávno zosnulého britského slovakistu Roberta Pynsenta, rozhovor Tiny Čornej Sikorovej s českým literárnym historikom a religionistom Martinom C. Putnom alebo úvahu Petra Bilého o preklade jeho obľúbených autorov Roberta Bolaña a Fernanda Aramburua.
Ako ste si možno všimli, cenu magazínu sme od januára museli mierne zvýšiť. Budeme sa snažiť, aby sme vám za ňu priniesli čo najviac inšpirácie, oddychu i podnetov na zamyslenie. Pripomíname aj zvýhodnené ročné predplatné, ktoré vám za 24 eur zabezpečí všetky budúce čísla v roku 2023.
Príjemné čítanie!

Marek Vadas