Vychádza júnová Knižná revue!

Na obálke júnového vydania Knižnej revue je aktuálne dielo Jedna z tých krajších nocí (2022) výtvarníčky Helen Tóth. Obraz vznikol podľa analógovej fotografie, ktorú vyhotovila počas prvého sneženia predchádzajúcej zimy.

Júnové číslo sme spolu s bývalou šéfredaktorkou Tinou Čornou Sikorovou pripravovali naposledy. Dovoľte mi poďakovať sa jej na tomto mieste za to, ako počas svojho pôsobenia v Knižnej revue pozdvihla jej úroveň po obsahovej i vizuálnej stránke. Vďaka Tine tu máme moderný a inšpirujúci magazín, provokujúci k zamysleniam a objavujúci knihy i témy, ktoré by neprávom upadli do zabudnutia. Jej zanietenosť a hlboký vhľad do problémov tu zanechali výraznú stopu a nadviazanie na jej prácu je pre mňa veľkým záväzkom.

Chceme naďalej písať o kvalitných knihách a spolu s vami o nich uvažovať. Uchopiť ich z rôznych strán a dávať ich do kultúrneho a spoločenského kontextu. Venovať sa tomu najzaujímavejšiemu z domácej literatúry a hľadať inšpirácie v zahraničí.

Prežívame najbúrlivejšie obdobie po 2. svetovej vojne, plné tragédií, neistoty a chaosu. Ako spoločnosť sme do neho vstúpili nepripravení, šokovaní brutalitou a geopoliticky dezorientovaní. Výskumy verejnej mienky nedávajú jasnú odpoveď na otázku, kam by sme chceli patriť. O oscilovaní medzi Východom a Západom je aj rozhovor s romanistkou a literárnou vedkyňou Janou Truhlářovou, ktorá rozoberá odpor slovenských intelektuálov voči Západu a moderným tendenciám vychádzajúcim z francúzskej literatúry na konci 19. storočia.  
Diktátori silu slova dobre poznajú a autori sú pri upevňovaní moci prví na rane. Aj o tom hovorí prekladateľ Sjarhej Smatryčenka v eseji o situácii v súčasnom Bielorusku a o uväznených či utekajúcich spisovateľoch.
Okrem toho tu nájdete tradičné recenzie a aktuality, pozdravy pri vzácnych jubileách dvoch vzácnych osobností alebo esej Daniela Lišku o Erikovi J. Grochovi, laureátovi Ceny Dominika Tatarku.
Obálku júnového čísla zdobí dielo výtvarníčky Helen Tóth s názvom Jedna z tých krajších nocí.

Príjemné čítanie.

Marek Vadas