Vychádza letné dvojčíslo Knižnej revue!

Bilancujeme knižný rok 2018 v domácej próze, poézii, fantastike, literatúre faktu, vedeckej literatúre či literatúre pre deti a mládež.

V letnom dvojčísle Knižnej revue predovšetkým bilancujeme. V tematickej prílohe sa vrátime do knižného roku 2018 a pokúsime sa označiť najdôležitejšie literárne udalosti vo vybraných druhových a žánrových oblastiach. V rozsiahlom tematickom bloku sa budú striedať postrehy o knihách, s ktorými sme sa vlani notoricky stretávali, s takými, o ktorých sa dozviete prvýkrát práve z tohto dvojčísla.

Karol Csiba ako „kurátor“ inštaluje mapu vlaňajšej slovenskej prózy a na čestnom mieste vystavuje Vilikovského RAJc je preč. Tamara Janecová sa sústredila na prozaické debuty, z ktorých vyzdvihla „debut-nedebut“ Ivana Medešiho Jedenie. Ján Gavura predstavuje dianie v poézii a za básnickú knihu roka označil zbierku Z pohľadu dvoch pohárov mlieka Juraja Briškára. Na básnické debuty sa sústreďuje Matúš Mikšík. Juraj Búry sa venuje fantastike a pridáva pár poznámok o komiksovej literatúre. Timotea Vráblová obsiahlo predstavuje literatúru pre deti a mládež, Jana Kičura Sokolová literatúru faktu a esejistiku a Mária Klapáková literárnovedné publikácie. Za každým bilančným textom nasleduje výberový bibliografický prehľad vydaných titulov z danej oblasti. Pripájame aj prehľad slovenských kníh, ktoré vyšli v roku 2018 v cudzine v preklade do iných jazykov.

Zachytili sme aj niekoľko júlových aktualít z literárneho života – leto praje predovšetkým uvoľnenejším formám prezentácie kníh. Nora Nagyová sa vo svojom článku venuje súčasnej slovenskej dráme, ktorú si vo všeobecnosti všímame menej, ako by sa patrilo. Prečítajte si jej postrehy o pôvodných dramatických textoch vznikajúcich v dvoch nekonvenčných súboroch, Dezorzovom lútkovom divadle a divadle Disk. Recenzný blok otvára text Lindy Nagyovej o knihe nádeje slovenskej reportážnej literatúry Tomáša Forróa Donbas. Svadobný apartmán v hoteli Vojna.

Po dlhšej letnej prestávke sa pri novom tlačenom čísle Knižnej revue stretneme v druhej polovici septembra. Naša aktivita na sociálnych sieťach a na webe litcentrum.sk však neutíchne a všetky dôležité informácie, aktuality, ale aj nové články a recenzie nájdete priebežne práve tam.

  • Vychádza letné dvojčíslo Knižnej revue! - 0
  • Vychádza letné dvojčíslo Knižnej revue! - 1
  • Vychádza letné dvojčíslo Knižnej revue! - 2