Vychádza letné dvojčíslo Knižnej revue!

Letné dvojčíslo patrí predovšetkým bilancii minuloročnej knižnej produkcie. 

Editoriál

Milé čitateľky a milí čitatelia, držíte v rukách letné dvojčíslo Knižnej revue, ktoré prináša zhodnotenie vlaňajšej slovenskej knižnej produkcie. V rozsiahlom tematickom bloku sa vrátime do knižného roku 2019. Časť jeho úrody zhodnotí tím našich odborných spolupracovníkov v oblasti slovenskej prózy, poézie, literatúry faktu, fantastiky, literárnej vedy a literatúry pre deti a mládež. Ponúkame vám ich bilanciu a postrehy vo vývoji jednotlivých žánrov.

Prvé stránky Knižnej revue (č. 7 – 8/2020) však prinášajú aktuality z literárneho života. Ilustrujú, ako sa v júni opatrne začala rozbiehať obvyklá letná prevádzka. Väčšina podujatí sa odohrávala v otvorených priestoroch, v Bratislave najčastejšie v Zichyho paláci. Návštevníci sa tešili zo vzájomných stretnutí, ktoré im veľmi chýbali, z rozhovorov o knihách. A s radosťou sme prijali správu, že Literárny fond udelil uznávanej a vo svete už dlho oceňovanej prekladateľke a esejistke Michaele Jurovskej Cenu Bohuslava Hečka za celoživotné dielo.

V záplave spravodajských informácií z domova a zahraničia prichádzame so svojimi informáciami aj my. S nádejou, že tie „naše správy“ vám prinesú stíšenie, zamyslenie, rovnováhu, pokojnú myseľ. Radosť z čítania. 

V rozhovore pre Knižnú revue jubilujúca autorka Jana Bodnárová spochybňuje vyčerpaný ironický odstup postmoderny.

O šokujúcej prenikavosti esejí Pétera Nádasa píše spisovateľka Veronika Šikulová  a  prekladateľka z maďarčiny Renáta Deáková.

Je na čo hľadieť / aj po ničivej búrke: / krása chryzantém,“ píše japonský poeta Macuo Bašó, ktorý nás z ďalekej minulosti svojimi haiku učí nachádzať hlbokú krásu v prchavom okamihu.

    Nerušené čítanie.