Vychádza letné dvojčíslo Knižnej revue!

Letné dvojčíslo tradične patrí predovšetkým bilancii minuloročnej knižnej produkcie. 

„Žiadna vláda nikdy nemiluje svojich komikov, lebo sa ich bojí... A skratka L+S? Veď tvorila ostatné desaťročia v demokracii, poviete si, nikto ju nezakazoval, mala svoje divadlo, vychádzali jej knihy… No tie knihy neboli až takou samozrejmosťou, nebyť Kaliho Bagalu, ktorý v 90. rokoch vydal súborné dielo L+S v troch zväzkoch a mnohých CD nosičoch, ktovie, ako dlho by na vďačnosť pospolitosti čakali,“ reaguje na smutnú správu o odchode Milana Lasicu dramatik Viliam Klimáček...

 

Milé čitateľky, milí čitatelia!

Ako velí dlhoročná tradícia nášho časopisu o knihách, v letnom dvojčísle vám prinášame bilančné hodnotenie knižnej tvorby domácich autorov za uplynulý rok 2020. Podstatnú časť vlaňajšej úrody posúdili naši odborní spolupracovníci v oblasti slovenskej prózy, poézie, literatúry faktu, esejistiky, literárnej vedy, fantastiky a literatúry pre deti a mládež.

Na titulnej strane aktuálneho dvojčísla prinášame dielo Porifera (hubky, špongie) výtvarníčky Petry Feriancovej, ktorá ho pre čitateľov Knižnej revue komentuje slovami: „... špongie sú jedny z najstarších a najzaujímavejších živočíchov. Mohli by nás naučiť, ako obnovovať telo, jeho krehkú štruktúru, keďže ony samy sú obnovy schopné vďaka kolagénu. To telo, ktoré nemá ani nervovú sústavu, je celé pórovité a vlastne akoby ani nebolo – preteká ním všetko tak, ako by mohlo/malo aj nami. Aj ja sa niekedy tak cítim, resp. to, čo robím, je len reorganizácia toho, čo vnímam. Som aj nie som.“

Nerušené, obnovujúce čítanie.

 

Tina Čorná Sikorová
šéfredaktorka KR

  • Vychádza letné dvojčíslo Knižnej revue! - 0