Vychádza letné dvojčíslo Knižnej revue!

Na obálke dvojčísla je dielo dvojice Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič s názvom Nútenie smrtky pomáhať pri žatve. V súčasnosti poskytuje množstvo interpretácií.

Letné dvojčíslo Knižnej revue už tradične patrí výročným hodnoteniam pôvodnej tvorby. V deviatich textoch naši spolupracovníci pokrývajú komplexne to najpodstatnejšie, čo u nás za posledný rok vzniklo v oblasti prózy, poézie, literárnej vedy, esejistiky, literatúry faktu, krimi, fantasy, detskej literatúry a rozprávok.

Môžeme v nich nájsť výnimočné tituly, o ktorých sa bude ešte dlho hovoriť, ale aj tie, na ktoré sa možno neprávom zabudlo. Hodnotenia však hlavne dávajú možnosť urobiť si celkový obraz o šírke tém a výrazových postupov, ale aj o nastupujúcich tendenciách v knižnej produkcii.

Okrem toho vám prinášame aj pohľad do vojnovej zóny. Na troch autorských ukrajinských príbehoch, v emigrácii i medzi sirénami, sledujeme, aké zložité je pretaviť skúsenosť s agresiou do literatúry. I keď vojna v Donbase trvá už od roku 2014 a vzniklo o nej množstvo románov, súčasnosť dáva príležitosť skôr denníkom, reportážam a dokumentom, ktoré nesú znaky poézie.

Reagujeme aj na aktuálne dianie doma a prinášame vám inšpiratívny rozhovor s islandským autorom Hallgrímurom Helgasonom, ktorý Slovensko navštívil pri príležitosti Mesiaca autorského čítania, a rozprávanie z návštevy poľskej reportérky Małgorzaty Szejnert.

Obálku zdobí dielo dvojice Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič s názvom Nútenie smrtky pomáhať pri žatve. Obraz odkazuje na históriu zobrazovania smrtky v dejinách umenia a vizuálnu reprezentáciu žatvy počas socializmu. V súvislosti s udalosťami za našimi východnými hranicami poskytuje aj množstvo interpretácií.

Veľa inšpirácie...

S úctou

Marek Vadas