Vychádza májové číslo Knižnej revue!

Aktuálne číslo sa venuje nielen očakávanej monografii o tvorbe Petra Pišťanka, ale taktiež sa vracia k víťaznému Debutu roka 2019.

Piate tohtoročné číslo Knižnej revue sa nesie v znamení tvorby Petra Pišťanka. Literárne informačné centrum vydalo v máji monografiu literárneho vedca Petra Darovca venovanú dielu  tohto prozaika pod názvom On, Pišťanek. Ide o očakávaný titul, ktorý sa podľa mienky viacerých milovníkov slovenskej literatúry môže stať knižnou udalosťou tejto jari a azda aj roka. Kniha vyšla ako prvá v novej ambicióznej knižnej edícii LIC-u – Hľadanie súčasnosti. Viac o monografii, ktorá vychádza v dvoch mutáciách s Danglárovými portrétmi spisovateľa, sa dočítate v zasvätenej recenzii literárnej vedkyne Marty Součkovej.

Meno Petra Pišťanka rezonuje tento rok aj z iných, neliterárnych dôvodov: pred 60 rokmi sa narodil, no je to už päť rokov, čo dobrovoľne zo života odišiel… V hĺbavej eseji venovanej Pišťankovej novele Neva na spisovateľa spomína jeho generačná súpútnička, poetka Dana Podracká.

Titulná strana májového časopisu sa vracia k výsledkom čitateľskej ankety Kniha roka 2019. Chceme našim čitateľom viac priblížiť tvorkyne víťaznej publikácie v kategórii Debut roka – Jeleňatý a Kravatý. Autorkou textu tejto na pohľad detskej knihy je poetka a literárna vedkyňa Eva Urbanová, autorkou ilustrácií – výtvarníčka Radka Čabrádi Tvrdoňová. Dve mladé ženy spája osobné priateľstvo a bezhraničná, nákazlivá invencia.      

K aktuálnym udalostiam, ktoré Knižná revue zblízka sleduje každý rok, patrí vyhlásenie nominácií v literárnej Cene Jána Johanidesa 2020 a vyhodnotenie výsledkov študentskej súťaže Esej Jána Johanidesa. Víťaznú esej talentovaného autora Šimona Kéryho, ktorý sa narodil v druhom roku 21. storočia a svoje zamyslenie o perspektívach vlastnej generácie nazval Stratení, nájdete na s. 24.

Okrem esejí, inšpirovaných skvelými knižnými titulmi, pravidelných rubrík Dejiny či Klasika a obvyklého recenzného bloku prinášame aj epištolu Veroniky Šikulovej adresovanú českému básnikovi a prekladateľovi Petrovi Borkovcovi, ktorý má k slovenskej literárnej scéne blízky vzťah.

    Príjemné čítanie, milé čitateľky a milí čitatelia.