Vychádza marcové číslo Knižnej revue!

Témou aktuálneho čísla sú "Cestopisy", žáner, ktorý aj dnes dovoľuje čitateľovi nahliadnuť do ďalekých krajín bez toho, aby opustil obývačku.

Milé čitateľky, milí čitatelia!

Prevziať Knižnú revue z rúk Radoslava Passiu – kultivovaného publicistu, kritika a vedca je pre mňa výzvou, cením si túto príležitosť.

Na rozdiel od svojho predchodcu, ktorý pôso­bí v SAV, prichádzam z odlišného – mediálneho prostredia. V novinách som sa špecializovala na publicistické rozhovory, viedla som kultúrnu rubriku a ostatné roky víkendovú prílohu v den­níku Pravda, kde som pravidelne organizovala aj veľkú knižnú anketu. V niečom podobnú tej, ktorá teraz prebieha v Knižnej revue a Literárnom informačnom centre – Kniha roka©.

Hoci sa názory na „súťaživosť“ v oblasti literárnej tvorby a knižnej produkcie rôznia, pre čitateľov ide vždy aj o hru, porovnávanie odlišných spôsobov čítania, vnímania a hodnotenia – teda o všetko, čo k debatám o knihách prirodzene patrí.

V každom prípade vás srdečne pozývam zúčast­niť sa na online hlasovaní, ktoré potrvá do 13. aprí­la. Dajte, prosím, svoje hlasy najlepším počinom slovenského knižného roku 2019 a rozhodnite v našej ankete o víťazoch. My v redakcii s napätím očakávame váš konečný verdikt, aby sme o ňom priniesli podrobnú správu už vo štvrtom tohto­ročnom čísle Knižnej revue, ktoré vyjde 23. apríla.

Témou aktuálneho vydania sa stali cestopisy. Je trpkou iróniou, že sa to udialo práve v nepred­vídateľnom čase opatrení proti nákaze koronaví­rusom. V dobe strnulosti, stíšenia sa, spomale­nia, nevyhnutnej karantény, keď je globálny svet, do ktorého patríme, vystavený nevídanej skúške vlastnej ľudskosti. Transformácia je očividne nevy­hnutná. Predstavme si, že práve v tomto okamihu vznikajú nové diela, námety pre knihy o zmenenej skutočnosti.

Koncepcia mesačníka o nových knihách, ktorú vytvoril Radoslav Passia spolu s literárnou kri­tičkou Lenkou Macsaliovou a spisovateľom Du­šanom Taragelom, je tematicky pestrá a žánrovo silná. Mojou ambíciou je túto vysokú latku udržať a prispieť k ďalšiemu životu skvelých kníh, či už pôjde o prózu, literatúru faktu, dokument, vedec­ké poznanie, knihy o vizuálnom umení, hudbe a v neposlednom rade – o poéziu.