Vychádza marcové číslo Knižnej revue!

Najnovšie číslo Knižnej revue s Kozmonautom Matúša Maťátka reflektuje Hviezdovedu i Fantáziu 2020.

Milé čitateľky, milí čitatelia!

A je to tu – mesiac knihy! Na vesmírnej obálke marcového čísla Knižnej revue sa Mesiac dokonca odráža od priezoru kozmonautovej helmy v diele Matúša Maťátka. Aké knihy si našli a nájdu pevné miesto na Zemi?

Mesiac knihy, ktorá k nám raz priputuje. Kde inde nájdeme potenciálnych spisovateľov/spisovateľky ako v zborníkoch súťaží? Fantázia 2020, päťstostranový zborník zo súťažných textov Martinus Ceny Fantázie, opäť ponúka širokú škálu nápaditosti (unesená siréna, elektrická temnota Margity Svätej/Besnej, virtuálna hra ako nástroj uzdravenia).  Vstúpili sme do tohto sveta so zatajeným dychom.

Mesiac knihy, ktorá naň letela už dávno pred Verneom. Neuveriteľne nevšedná Reussova Hviezdoveda, zabudnutá na celých stodvadsaťosem rokov po svojom dopísaní sa po ďalších tridsiatich piatich rokoch dočkala druhého vydania. Marek Čabák ho komentuje s chuťou oduševneného fanúšika astronómie.

Mesiac knihy, ktorá zažala plameň či oslobodzovala myslenie. Leonardovi Cohenovi vyšli v slovenčine krátko po sebe dve knihy. Plameň je autorovým básnickým testamentom, kým Nádherní porazení nezadržateľnou prózou, ktorou preteká sexuálna a náboženská extáza.

Mesiac knihy, ktorá konečne prišla. Slovenský preklad Melanchólie vzdoru nadchol Veroniku Šikulovú, ktorá si s ním zatancovala melancholické uhorské tango.

Spoznali sme i semifinalistov Ceny Anasoft litera 2021 – recenzný blok otvárame recenziami na dve nominované knihy – Na okraji mojej hory a Záchrana sveta podľa G.

Tento marec si zapamätáme i ako mesiac veľkej zmeny. Miroslava Vallová, riaditeľka LIC, po krásnom a horlivom deväťročnom pôsobení odchádza. Nelúči sa s vami vo svojom príhovore na s. 4.

Smelo do čítania.

 

Obálka: Matúš Maťátko – Kozmonaut

(2017, drevený reliéf, 93 x 110 cm) ©

Foto: Dorota Holubová