Vychádza marcové číslo Knižnej revue!

„Vyrástli sme v ilúzii,“ hovorí spisovateľka Weronika Gogola za svoju generáciu tvorcov na západ od Ukrajiny v rozhovore s Danielou Balážovou.

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

vzácni priatelia!

 

„Forma sa stráca, rozpadáva sa na rôzne elementy... takto som znázornila človeka, ktorý zanecháva všetko a uteká pred vojnou,“ povedala o svojom diele Útek ukrajinská výtvarníčka Oksana Paliy, ktorá ho vytvorila pre aktuálnu obálku Knižnej revue.

Svoju prácu poslala do redakcie 8. marca. Bol to ešte „len“ 13. deň vojny na Ukrajine. Vojny, ktorá eskaluje. Vydesení mierumilovní ľudia na úteku pred bombardovaním agresora prúdia do náruče národov Európy...  

„Vyrástli sme v ilúzii, boli sme naivní,“ hovorí spisovateľka Weronika Gogola za svoju generáciu tvorcov na západ od Ukrajiny. V samotných Ukrajincoch „je hnev a najmä odhodlanie, pretože bránia civilizáciu pred barbarstvom. V ich knihách sme sa o tom mohli dávno dočítať, ale doteraz sme po nich nesiahali,“ trpko konštatuje Marek Vadas.

„Homér sa čuduje, a nie bez príčiny, že ľudia sa nemôžu nasýtiť vojen, hoci ľahko sa nasýtia všetkého ostatného... Ak máme raz zmúdrieť, zmúdrime už teraz!“ zvolal pred 400 rokmi Ján Amos Komenský, učiteľ národov. Komenský sa obracia na Homéra, my po 400 rokoch na Komenského, ocenený John Minahane na Heideggera...

V čase vojny aj slová vybuchujú ako granáty. Žiadny radostný ohňostroj sa nekoná.  Zmúdrenie – v nedohľadne.

Preto aj v tých najvypätejších situáciách musíme stáť na strane kultúry a ducha. O to viac chceme čítať, rozumieť Ukrajincom, ktorí u nás hľadajú útočisko.

PoČítame s Ukrajinou!

 

Tina Čorná Sikorová

Oksana Paliy: Útek (marec 2022) ©