Vychádza monografia o Máriusovi Kopcsayovi

Vydavateľstvo Literárneho informačného centra prináša v týchto dňoch na trh prvú ucelenú monografiu o poprednom slovenskom prozaikovi Máriusovi Kopcsayovi, ktorá nesie názov Proti wetrysku. Kniha Tamary Janecovej je členená do troch interpretačných kapitol, venovaných trom aspektom autorovej fikcie: priestor, telo a myseľ.

Márius Kopcsay vstúpil do slovenskej literatúry v roku 1997 ako postmodernista. Ponúkol provokatívne texty, zamerané na „obyčajnú“, frustrovanú ľudskú bytosť. Dnes sa Kopcsayov „antihrdina“ stal už súčasťou modernej slovenskej prózy.

Kopcsayova próza nadväzuje na takzvanú líniu odporu, teda priraďujeme ho k skupine slovenských autorov, ktorí sa stavali proti oficiálnej (socialistickej) literatúre vytváraním vlastnej alternatívnej reality,“ hovorí Dana Podracká, vedúca vydavateľstva Literárneho informačného centra. „V tomto zmysle sa jeho písanie spája so spisovateľmi ako Rudolf Sloboda čí Peter Pišťanek,“ dodáva. Ironický postoj, humor, poetika grotesky, prvoplánový námet a výrazne štylizovaná autobiografická modalita tvoria Kopcsayovu poetiku.

Monografia Proti wetrysku od Tamary Janecovej vychádza v rámci edície Hľadanie súčasnosti, v ktorej v minulosti vyšla i obľúbená monografia On, Pišťanek od Petra Darovca. Rovnako ako jej „predchodca“ vychádza v dvoch variáciách – s dvoma rôznymi obálkami. Knihu si môžete zakúpiť na webstránke www.litcentrum.sk, v predajni LIC na Námestí SNP 12 a rovnako tiež v každom dobrom kníhkupectve.

 

O autoroch:

MÁRIUS KOPCSAY (1968) je významný predstaviteľ modernej slovenskej prózy z prelomu 20. a 21. storočia. Zaujíma ho privátnosť, v ktorej sa zrkadlí tzv. veľká história. Banálne sa prelína s tragikomickým a otvára priestor pre outsiderstvo, mystifikáciu či situačný humor. Praktiky moci sú variujúcou sa príčinou autorovho konfliktu so svetom. Je to donkichotský boj s vetrom, čo výstižne symbolizuje názov publikácie Proti wetrysku z románu Domov. Odkazuje na opakujúci sa motív písania ako spôsobu jestvovania. Kráčať proti vetru znamená prežívať civilizačné zranenia, šifrovať sa cez osobné, stávať sa protiváhou moci.

Mgr. TAMARA JANECOVÁ (1988) absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odboroch slovenský jazyk a literatúra, ruské a východoeurópske štúdiá. V roku 2016 obhájila dizertačnú prácu zameranú na problematiku outsiderstva v tvorbe Máriusa Kopcsaya, Stanislava Rakúsa a Ballu. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Špecializuje sa na súčasnú prózu a slovenskú literatúru medzivojnového obdobia. Publikovala viacero vedeckých štúdií o tvorbe Mila Urbana, Františka Švantnera a Margity Figuli. Venuje sa literárnej kritike a je autorkou viacerých odborných článkov. Monografia Proti wetrysku je jej vedecký debut.