Vychádza novembrové číslo Knižnej revue!

Tretie redizajnové číslo sa venuje Goetheho Rozprávke, debutu Dominiky Moravčíkovej i novinke Alexandry Salmely – Strom. 

Sychravý november má svoje čaro – čítať knihu pri teplom osvetlení je príjemná predstava. A ten, kto ju napĺňa, vie, že ide o bytostnú potrebu, povedzme až závislosť ducha. Nové knihy pribúdajú. Často sú to staršie tituly v novom šate – prekladu aj formy.

Goetheho Rozprávka, ktorá vyšla vo vydavateľstve Petrus, sa hodí práve na tento čas. Ide o filozofický text určený dospelému čitateľovi, je – bez nadnesenia – vznešeným sprievodcom v skľúčenej atmosfére doby. „Rozprávka je umeleckým stvárnením Goetheho etického vierovyznania, pre ktorého je umenie len inou formou náboženstva,“  parafrázuje v doslove ku knihe prekladateľka Patrícia Elexová jeho dobových interpretov.  

Čitateľ, ktorému sú ideály nemeckého romantizmu vzdialené, nájde v novembrovom čísle Knižnej revue rad publikácií o ťažkých dejinách 20. storočia: Trianon – triumf a pád historika Romana Holeca, Solženicynov spis Lenin v Zürichu, Denník Anny Frankovej v komiksovej podobe Ariho Folmana s kresbami Davida Polonského, ale aj dokument o americkom vraždení Osagov a vzniku FBI.

Knižná revue však v prvom rade so zaujatím mapuje pôvodnú literárnu tvorbu, tentoraz vám, milé čitateľky a milí čitatelia, prinášame uvažovanie Evy Urbanovej o debute mladej autorky Dominiky Moravčíkovej Deti Hamelnu: „Máme pred sebou vyspelú poéziu – zbierku, ktorá stojí za prečítanie a patričný rozruch.“

O novinke LIC, ilustrovanej knihe pre deti Alexandry Salmely Strom, píše autorke osobne Jana Bodnárová, o reedícii kultovej zbierky Ivana Laučíka Na prahu počuteľnosti píše prozaik Ján Púček, dočítate sa aj o novej knihe Vandy Rozenbergovej Spoločný nočný mier či prózach Lukáša Cabalu, Denisy Fulmekovej, Martina Kasardu a iných.

 

Nerušené čítanie.