Vychádza novembrové číslo Knižnej revue!

V aktuálnom čísle Knižnej revue sa lúčime s výnimočnými osobnosťami Miroslavom Cipárom a Eugenom Gindlom. 

Milé čitateľky, milí čitatelia,

priatelia,

prvá polovica novembra si vyžiadala svoju neslávnu daň, udrela tvrdo a nielen v radoch umelcov strieľa rad radom. Po Miroslavovi Cipárovi nám jedenásty mesiac zobral Miroslava Žbirku a v čase uzávierky Knižnej revue povolal za horizont hmatateľného sveta Eugena Gindla. Veľmi nám chýbajú a chýbať neprestanú... Ich tvorba, prežiarená porozumením a láskou k ľuďom, našťastie, ostáva medzi nami, s nami. Stačí po nej siahnuť, napiť sa z nej a slovami Eugena Gindla „vrátiš sa domov, nakazený nádejou, že budeš aspoň o trochu lepší“.

Dielo Pavlíny Fichta Čiernej na obálke aktuálneho čísla Knižnej revue akoby ilustruje smútočný november. No pravda je, že sa vzťahuje k inej nebezpečnej realite, pred ktorou naliehavo varuje konceptuálny umelec James Bridle vo svojej knihe Temný novovek: Technológie a koniec budúcnosti: „Vštepili nám vieru, že počítače vytvárajú jasnejší svet, lepšie riešenia problémov... Čo ak to vôbec nie je pravda?“

V novembrovom vydaní Knižnej revue však nájdete určite aj veľa povzbudzujúcich správ o vitálnom literárnom dianí, o mladých talentoch, o autoroch, ktorí vnímajú detského čitateľa ako rovnocenného partnera.

Na záver vás milé čitateľky, milí čitatelia musím upozorniť, že aj Knižná revue popri všetkých printových periodikách bude nútená zvýšiť cenu svojho predaja: od januára 2022 bude stáť jednotlivé vydanie KR 2 eurá a ročné predplatné 20 eur. Ďakujem vám za doterajšiu priazeň, verím, že vás nesklameme ani v budúcnosti.

 

Nerušené čítanie.

Tina Čorná Sikorová