Vychádza októbrové číslo Knižnej revue!

Milé čitateľky, milí čitatelia!

Októbrové číslo Knižnej revue sa nesie v znamení dôležitých literárnych ocenení a ich laureátov. Svetovou udalosťou sa stalo udelenie Nobelovej ceny za literatúru 2021 pre britského spisovateľa Abdulrazaka Gurnaha. Meno tohto autora, ktorý prišiel na Britské ostrovy z ďalekého Zanzibaru v 60. rokoch minulého storočia, je na Slovensku takmer neznáme. Knižná revue prináša zasvätený pohľad na jeho tvorbu, definovanú osudom migranta, z pera literárnej vedkyne a afrikanistky Dobroty Pucherovej.

Dozvedeli sme sa mená víťazov tohtoročnej ceny pre poéziu Zlatá vlna aj československej literárnej súťaže Básne SK/CZ – sú to Liza Gennart a Marek Mikuláš.

Literárne informačné centrum ocenilo na Festivale rozhlasovej hry 2021 spisovateľku, jazykovedkyňu a herečku Inge Hrubaničovú za jej rozhlasovú adaptáciu próz Stanislava Rakúsa pod názvom Telegram.

Knižná revue zas koncom septembra odovzdala ocenenia známym víťazom našej čitateľskej ankety Kniha roka 2020, radi vám o tomto slávnostnom podujatí prinášame fotografický materiál.

Do konca uzávierky aktuálneho čísla sme stihli zaradiť aj dlhoočakávané výsledky Ceny Anasoft litera 2021. Čerstvej laureátke Barbore Hrínovej, autorke víťazného titulu Jednorožce, Veronike Šikulovej, ktorá získala Cenu čitateľov Anasoft litera 2021 za knihu Tremolo ostinato, ako i všetkým menovaným laureátom zo srdca gratulujeme!

A v neposlednom rade gratulujeme aj skvelej výtvarníčke Rite Koszorús, ktorá je autorkou diela na našej obálke, k čerstvej 1. cene v súťaži Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov 2021.

Nerušené čítanie.