Vychádza prvé tohtoročné číslo Knižnej revue!

Od Šeptúch cez aktuálne knihy na tému Pravdy v postfaktickej dobe až po historické publikácie o Habsburgovcoch a panovníckom rode v Rakúsko-Uhorsku.

Knižná revue vstupuje do svojho jubilejného 30. ročníka. Knižná kultúra na Slovensku prešla od začiatku deväťdesiatych rokov, keď náš časopis vznikol, obrovskými zmenami. Diametrálne odlišne dnes vyzerá nielen samotná literatúra, ale aj jej „sprievodné“ javy a aktivity – od foriem literárneho života cez prácu vydavateľstiev, financovanie literatúry až po knižnú distribúciu a maloobchod. V tejto oblasti sa zmenilo takmer všetko a tieto zmeny v značnej miere odráža aj Knižná revue vo svojej súčasnej podobe.

Poďme však k novému číslu, v ktorom zaznamenáte drobné úpravy štruktúry a vizuálu časopisu. Prinášame zopár aktualít rozbiehajúceho sa literárneho roka 2020 a v rozhovore predstavujeme u nás málo známu francúzsko-slovenskú prozaičku Andreu Salajovú. Habsburgovci sú obľúbenou témou historikov aj popularizátorov dejín. V tomto čísle komentujeme dve nové knihy o tomto panovníckom rode spätom s dejinami Rakúsko-Uhorska.

Hlavnou témou je pravda v postfaktickej dobe: Ponúkame vám blok článkov o knihách venovaných problematike kritického myslenia, moci faktov a nebezpečným hoaxom nielen v internetovom prostredí. Obchodná ulica nepatrí medzi klenoty Bratislavy a aj v súčasnosti má mnoho problémov. To však neznamená, že jej celkom chýba genius loci. A mala ho aj v socialistickej minulosti, o čom svedčí fotografická publikácia Juraja Bartoša Obchodná ulica. Svedectvo doby, ktorej sa venujeme v rubrike Pekná kniha. V Ilustrovanej knihe Petra Baďová predstavuje ďalšiu z kníh pre deti s takými populárnymi zvieracími hrdinami. Rubrika Príbeh nás tentoraz zavedie až do juhoamerickej Kolumbie. Eva Kopecká napísala reportáž o tamojšom významnom historickom prístave Cartagena, ktorý inšpiroval aj G. G. Márqueza.

Román Aleny Sabuchovej Šeptuchy patrí svojou témou do širšieho pohybu mladšej slovenskej prózy, ktorá v hojnejšom počte vyhľadáva civilizačné okraje a hraničné regióny. Tejto knihe patrí hlavná recenzia čísla od Marianny Koliovej, ale recenzné informácie a anotácie prinášame aj o mnohých ďalších nových tituloch.