Vychádza Verzia zaostrená na umelecký preklad

Občianske združenie DoSlov, ktorého cieľom je zviditeľňovať prácu literárnych prekladateliek a prekladateľov, redaktoriek a redaktorov, ako aj obhajovať ich dôstojné pracovné podmienky či zvyšovať povedomie o autorských právach, začalo vydávať nový časopis Verzia zameraný na reflexiu a kritiku umeleckého prekladu.

V súčasnosti sa žiadny iný slovenský populárno-náučný literárny časopis systematicky nevenuje umeleckému prekladu (Revue svetovej literatúry momentálne nevychádza), a preto členky a členovia OZ DoSlov považovali za potrebné vytvoriť jednak publikačný priestor poskytujúci prekladateľom, redaktorom, vedeckým pracovníkom a študentom príslušných študijných odborov možnosť reflektovať umelecký preklad, jednak periodikum pre širšiu – nielen odbornú – verejnosť zaujímajúcu sa o danú tému a literatúru vôbec.

Prvé číslo štvrťročníka Verzia vyšlo pri príležitosti Medzinárodného dňa prekladateľov pod vedením šéfredaktorky Gabriely Magovej. Členmi redakcie sú Lucia Halová, Natália Rondziková, Barbara Sigmundová a Igor Tyšš, avšak medzi autormi a autorkami daného čísla nájdeme napríklad aj Katarínu Beškovú, vedeckú pracovníčku SAV, ktorá do Verzie prispela výbornou štúdiou o preklade „z druhej ruky“, ale aj študentku prekladateľstva a tlmočníctva Simonu Sklenárovú a mnoho ďalších osobností umeleckého prekladu.

Za veľký prínos tohto periodika považujem najmä jeho pestrosť pri výbere jednotlivých umeleckých textov, resp. kultúr, z ktorých pochádzajú. V súčasnej dobe mainstreamu sa časopis Verzia snaží prinášať povedomie aj o pre slovenskú čitateľskú obec takých okrajových literatúrach, ako je japonská, argentínska či iracká, čím poukazuje nielen na rozmanitosť svetovej literatúry, ale aj na dôležitosť a náročnosť práce umeleckých prekladateľov a redaktorov.

Za zmienku tiež stojí grafická úprava časopisu, ako aj sprievodné ilustrácie Ester Mládenkovej. Periodikum svojím konceptom pôsobí ako printové, hoci momentálne vychádza v online forme, ktorá je čitateľsky veľmi prístupná nielen na monitore osobného počítača, ale aj na mobilných telefónoch či tabletoch, keďže časopis, resp. celá webová stránka má responzívny dizajn s veľmi dobrou, priam intuitívnou orientáciou.

Verím, že časopis Verzia zaujme nielen ľudí z príslušného odboru, ale aj širšiu verejnosť a že sa vďaka nemu práci s textom dostane zaslúženého uznania.