Vychádzajú Priznané prózy Jána Johanidesa

Daniel Hevier prečítal po čase znova všetky diela Jána Johanidesa tak, ako postupne vychádzali. 

"Čítať knihu znamená investovať svoj čas do neproduktívnej činnosti, odovzdať sa príbehu, ktorý nemá ambíciu (ako motivačná literatúra) niečomu vás naučiť, vypestovať vo vás žiadané zručnosti, ktorý – najmä v prípade Jána Johanidesa – vám neposkytne ani relax, ani rekreáciu. A napriek tomu vás vnútorne vystuží, dá vám pocítiť niečo, čo sa nachádzalo už iba v minulosti, v tých najhlbších dielach ľudskej kreativity – katarziu." Tak píše v časi tejto knihy (Ako som čítal Jána Johanidesa) spisovateľ Daniel Hevier, ktorý je autorom najnovšieho titulu z produkcie Literárneho informačného centra.

Hevier Johanidesove diela prečítal naraz, aby sa o svoju novú čitateľskú skúsenosť, radosť z putovania húštinami textu, ale aj spoločenského a literárneho kontextu podelil s čitateľmi. Ponára sa do labyrintu Johanidesových súvetí. V detailoch slovných spojení odhaľuje neraz nové pohľady na dielo tohto majstra európskej epiky. Kniha zameriava pozornosť na univerzálnosť Johanidesovho myšlienkového odkazu. 

"S vďačnosťou za túto možnosť sa vzdaľujem od príbehov Jána Johanidesa, ktoré v mojej mysli teraz vytvárajú alchýmiu jediného, komplexného metapríbehu: odovzdávam ho čitateľovi, ktorý prijme toto moje čítanie Jána Johanidesa, nie ako nádov či manuál, ale ako provizórnu správu, pohyblivú mapu jedného čítania jedného autora."  

Knihu Priznané prózy Jána Johanidesa, ktorá vyšla v edícii Siete, si môžete objednať aj priamo od nás v detaile diela na našom webe. Titul si môžete kúpiť aj v našej predajni KNIHY LIC (Námestie SNP 12, Bratislava) za zvýhodnenú cenu 11€.